Ord

Högläsning och läskamrat

Vårt biblioteksväsende är också vårt gemensamma vardagsrum, en plats för gemenskap kring bra böcker. Novellkaféerna är en trivsam mix av högläsning, kaffe eller te och handarbete, fast handarbetet är inget tvång. Både Munksnäs och Drumsö bibliotek ordnar novellkafé en torsdag i månaden medan Tölö bibliotek har lagt upp bokcirkel.

Känner du till att biblioteket har tjänsten Boken kommer? Den betyder att man levererar hem boklån till personer som på grund av ålder eller ohälsa inte kan anlita biblioteket. Ring 09 3108 5214 (kl. 12–15 vardagar). Och så finns läskamrater, som läser för seniorer eller andra som behöver stöd med läsningen. Att sprida läsglädje kan ske på biblioteket eller hemma hos någon.

Mer på www.helmet.fi/laskamrat

Text: Nina Weckström
Foto: Leif Weckström