Sonja Frölander-Ulf

100 kilometer på svenska stigar

Helsingforsupplevelser ur ett nytt och svenskt perspektiv. Så vill föreningen Norr om Stan hylla Finland 100, och det gör man genom att ordna 100 kilometer promenader i kvarter och stadsdelar.

”Varje promenad ska skildra det svenska sammanhanget i området, och det kan gälla historia, nutid eller framtid”, säger ordförande för Norr om stan, Sonja Frölander-Ulf.

Själv ska hon leda en promenad genom kvarter och på gator som ligger henne nära. Frölander-Ulf bor på gränsen mellan Kotty och Forsby, och under hennes guidade tur upplever vandraren allt från det spännande slingrande Ormhuset till de unika kulturmärkta trähuskvarteren i Kottby.

”Vi ska också promenera på Forsby sjukhusområde, och där hoppas jag att vi kan få möjlighet att besöka sjukhusets kapell”, säger hon.

Under sommaren ska Frölander-Ulf lägga upp programmet, läsa på och lära sig allt om Kottby och Forsby i synnerhet ur arkitektoniskt perspektiv.

”Min vandring utgår från byggnadskonsten i området där många finlandssvenska arkitekter har bidragit till arkitekturen”, säger Frölander-Ulf.

Norr om Stan är tak för sjutton föreningar och räknar man antalet enskilda medlemmar handlar det om drygt tretusen personer, och det representerar nästan tio procent av helsingforssvenskarna.

Under Frölander-Ulfs tur går man ingalunda ihop 100 kilometer, promenadprogrammet är större än bara Kottby. Starten gick i maj med bland annat Malms begravningsplats och i Mosabacka. I juni står Kårböle i turen och efter en paus i juli kan man lära sig om sin närmiljö i bland annat Brobacka, Domarby, Staff ansby skola, Malm samt Arabia och Gammelstaden.

Och Kottbypromenaden? Den går 30.8 med start kl. 18. Det detaljerade programmet med platser, datum och klockslag finns på www.nos.fi/finland100/stigar.

Text: Nina Weckström
Foto: Leif Weckström