Hoppa till innehållet

Kontakter

Redaktion
Jani Merimaa, ansvarig utgivare
Tiina Kotka, redaktionssekreterare
Aki Laurokari, redaktör

Svenska sidorna
Nina Weckström, redaktör (ninaehweckstrom@gmail.com)

E-adresser
fornamn.efternamn@hel.fi
Respons: helsinkilehti@hel.fi

Postadress
Helsingforstidningen  
PB 1
FI–00099 Helsingfors stad

Besöksadress
Stadshuset Stadskansliet, Kommunikation
Norra esplanaden 11–13
00170  Helsingfors

Telefon
+ 358 9 310 1641 (växel)17.09.2020 14:44