Hjälpen finns inom räckhåll 


Helsingfors-hjälpen är tjänsten som staden driver tillsammans med församlingarna i Helsingfors. Stödet är avsett för helsingforsare som är äldre än 70 år och gäller både butikshjälp och apotekshjälp. Också Helsingfors svenska Marthaförening erbjuder coronahjälp som utgår från insatser av frivilliga och gäller även andra i riskgrupper än personer som fyllt 70 och personer i karantän.

Läs mer »

Läs mera

Seniorinfo svarar på många frågor

Frågorna är många, samtalen ibland långa. Servicerådgivare Nicole Renwall-Iivonen har både svar och tid. Seniorinfo är en telefontjänst för seniorer.

E-böcker som alternativ

Bibliotekarie Cecilia Eriksson på Helmet-biblioteken har sammanställt tips till e-böcker enligt tanken om att läsning är trevlig avkoppling och njutning i form av bra berättelser.

Aktuellt om coronaviruset

Helsingfors stads coronarådgivning fungerar vardagar kl. 7 - 20 på tfn 09 310 100 24. Under övriga tider ringer man 116 117 och i nödfall gäller nummer 112. Besök på den egna hälsostationen ska undvikas.