Stadiluotsit Suvi Tuiskunen (vas.), Jukka-Pekka Tolvanen ja Heidi Lihr

Luotsit yrittäjien apuna

Kaupungin uusien yritysluotsien tavoitteena on lisätä kaupungin ja yritysten välistä yhteistyötä.

① Keitä olette ja mitä työhönne kuuluu?
Olemme Heidi Lihr, Jukka-Pekka Tolvanen ja Suvi Tuiskunen, kaupungin uudet yritysluotsit. Työnämme on auttaa helsinkiläisiä yrittäjiä ja selvittää, millaista apua he kaipaavat. Tavoitteenamme on lisätä kaupungin ja yritysten välistä yhteistyötä – toimia ikään kuin sanansaattajina molempiin suuntiin.

Suvi auttaa yrityksiä erityisesti maankäytön kysymyksissä ja lupa-asioissa, Heidi taas osaamiseen ja koulutukseen sekä rekrytointiin liittyvissä teemoissa. Jukka-Pekka keskittyy alkuvaiheessa olevien yritysten luotsaamiseen sekä kaupungin ja
yritysten välisen yhteistyön kehittämiseen.

② Mitä olette tehneet syksyn aikana?
Olemme jalkautuneet yrityksiin ja kiertäneet kaupungin yksiköissä oppimassa ja verkostoitumassa sekä sopineet yhteistyöhankkeista eri toimialojen kollegoiden kanssa. Tapaamiset auttavat meitä rakentamaan toimintamallia, jonka koemme palvelevan helsinkiläisiä yrityksiä.

③ Mistä idea yritysluotseihin tuli?
Yritysluotsit ovat keskeinen osa kaupungin osallisuus ja vuorovaikutusmallia. Yritykset halutaan mukaan keskustelemaan kaupungin asioista. Yrityksettaas ovat toivoneet aktiivisempaa vuorovaikutusta kaupungin kanssa. Meidän luotsien tehtävänä
on varmistaa, että yritykset voivat olla yhteydessä kaupunkiin vaivattomasti.

④ Miten yritysluotsit liittyvät stadiluotseihin?
Kaupunki on palkannut seitsemän alueellista stadiluotsia edistämään kaupunkilaisten osallisuutta ja vuorovaikutusta. Yritysluotsit toimivat koko kaupungin alueella yritystoiminnan edistäjinä ja yritysten asiakaspalvelijoina. Yritys- ja stadiluotsit tekevät tiivistä yhteistyötä. Helsingin osallisuusmallin perustana on ajatus, että parempaa Helsinkiä rakennetaan yhdessä.

⑤ Millaista palautetta olette saaneet yrityksiltä?

Yritykset ovat olleet tyytyväisiä tavatessaan kaupungin edustajia ja voidessaan viestiä asioistaan eteenpäin. Vuosaaressa järjestimme tapahtuman alueen yrittäjille, ja se onnistui hyvin. Kävimme yli sadassa paikallisessa yrityksessä kertomassa tilaisuudesta ja keskustelemassa yrittäjien kanssa. Alueellisia kokoontumisia on tarkoitus järjestää jatkossakin eri puolilla Helsinkiä.

⑥ Millaisia terveisiä lähetätte yrittäjille?
Ottakaa meihin rohkeasti yhteyttä ja kutsukaa kylään. Jos mietitte, kannattaako palkata kausityövoimaa, voiko henkilökunnan lounasruokalaan rakentaa terassin tai kannattaako aloittaa yrittäjyys, niin kysykää meiltä! Meihin saa yhteyden helpoiten sähköpostilla: yritysluotsit@hel.fi.

Teksti: Heta Ängeslevä
Kuva: Sakari Röyskö