Tänä kesänä toteutuu useita OmaStadin ensimmäisen kierroksen hankkeita.

OmaStadi uudistuu

Osallistuvan budjetoinnin eli OmaStadin toteuttamisen sykli pitenee kahteen vuoteen ja budjetti kaksinkertaistuu 8,8 miljoonaan euroon Helsingin kaupunginhallituksen 4. toukokuuta tekemän päätöksen mukaan.

Pidempi sykli antaa enemmän aikaa yhteiskehittämiselle ja vuorovaikutukselle kaupunkilaisten kanssa sekä hankkeiden toteutukselle. Muutokset pohjautuvat kaupunkilaisilta ja kaupungin asiantuntijoilta saatuun palautteeseen ensimmäiseltä kierrokselta.

Budjetista kohdennetaan edelleen 80 prosenttia 7 suurpiirille niiden asukasmäärän mukaan ja 20 prosenttia kaupungin yhteisiin hankkeisiin. Yksittäisen äänestettävän ehdotuksen kustannukset saavat olla enintään
50 prosenttia alueen kokonaisbudjetista.

Äänestystuloksen kehittymistä on tulevallakin kierroksella mahdollista seurata reaaliajassa, mutta ensimmäisestä kierroksesta poiketen äänestäjä ei voi enää jälkikäteen tehdä muutoksia kerran antamiinsa ääniin.

Helsingin kaupungin osallistuvan budjetoinnin toinen kierros alkaa syksyllä järjestettävällä ideoiden keruulla. OmaStadin tarkempi aikataulu ja ohjeet ideoiden jättämiseen julkaistaan osoitteessa omastadi.hel.fi.

OmaStadin ensimmäinen äänestys järjestettiin lokakuussa 2019. Asukkaat äänestivät toteutettavaksi 44 hanketta, joiden toteutukseen Helsinki on varannut 4,4 miljoonaa euroa. Hankkeilla kehitetään Helsinkiä viihtyisämmäksi, toimivammaksi ja turvallisemmaksi.

Hankkeiden etenemistä voi seurata omastadi.hel.fi/results -sivulla.

Asukkaiden toiveita toteutuu

Valtaosa OmaStadi-hankkeista toteutuu tänä vuonna, ensimmäiset jo alkukesästä.

Kruununhakaan kesäkukkia

Vehreä kaupunki -hanke aktivoi asukkaita lisäämään yhdessä kotiympäristönsä viihtyisyyttä erilaisin viherelementein. Kesäksi hankitaan suuria kukka-astioita Kruununhaan pihakatualueille Meritullinkadulle ja Oikokadulle. Alueen penkit kunnostetaan. Roska-astiat vaihdetaan uusiin ja niiden yhteyteen asennetaan tuhkakupit. Uudistusten toivotaan lisäävän asukkaiden halukkuutta huolehtia ympäristöstään laajemminkin.

Pukinmäen asemalle piristystä

Pukinmäen aseman seutua ja sisäänkäyntiä kohennetaan kesällä. Alueelle maalataan toukokuussa tiemerkinnät sujuvoittamaan jalankulkua ja pyöräliikennettä. Paikalle on tilattu kaksi keltasävyistä penkkiä ja useampi kukka-astia, joihin aiotaan istuttaa muun muassa daalioita, syriköitä ja siniviuhkoja. Lajikkeiden valinnassa on huomioitu se, että ne vetävät puoleensa uhanalaisia pölyttäjiä.

Leikkipuistoihin liikuntavälineitä

Idea uusien liikuntavälineiden hankkimiseksi tuli leikkipuistojen iltapäivätoimintaan osallistuneilta 1.–3.-luokkalaisilta. Koululaiset valitsivat mieleisensä välineet ideoinnin jälkeen äänestämällä. Valituiksi tuli esimerkiksi trampoliineja, hyppynaruja, hulavanteita, palloja ja keppihevosesteitä. Välineet toimitetaan kevään aikana 14 leikkipuistoon Mellunkylä-Vuosaari- ja Myllypuro-Vartiokylä-alueelle. Hankintoja juhlitaan elokuussa, kun koululaisten iltapäivätoiminta leikkipuistoissa taas alkaa.

Senioriliikuntaan parannuksia

Koillis-Helsinkiin on tarkoitus rekrytoida syyskaudelle projektityöntekijä, joka kartoittaa sekä toteuttaa liikuntaa ja hyvinvointia tukevia palveluita ikäihmisille. Pihlajamäen alueella tullaan järjestämään tapahtuma, jossa kuullaan ikäihmisten toiveita ja kootaan alueen toimijoita yhteen. Senioreille sopivia liikuntavinkkejä ja jumppaohjeita löytyy jo osoitteista helsinkiliikkuu.fi ja helsinkikanava.fi.

Lisää koirankakkapussitelineitä

Helsingissä on ollut koekäytössä 60 koirankakkapussitelinettä parin vuoden ajan. Kokemukset ovat olleet myönteisiä. Palautteen ja toiveiden perusteella telineitä on arvioitu tarvittavan saman verran lisää. Suurin tarve telineille on uusissa tiheästi asutuissa kaupunginosissa, kuten Kruunuvuorenrannassa, Jätkäsaaressa ja Kalasatamassa. Kaupunkilaiset on tarkoitus osallistaa suunnitteluun sähköisen karttakyselyn avulla, seuraa siis uutisointia. Tavoitteena on päästä asentamaan telineitä viimeistään lokakuussa ja saada ne käyttöön viimeistään marraskuussa.

Teksti: Katri Sipilä
Piirros: Minna Alanko