Helsinkiläisiä luistelemassa Brahenkentällä. Kuva: Marja Väänänen

Helsinkiläiset arvostavat lehteään

Asukaslehti on kaupungin verkkosivujen ohella suosituimpia tapoja saada tietoa Helsingin palveluista, kertoo tuore
tutkimus.

Helsinki-lehti, joka viime vuoteen asti ilmestyi nimellä Helsinki-info, jaetaan kaupunkilaisille kotiin neljästi vuodessa. Uusin numero jaettiin helsinkiläisiin koteihin viikolla 7.

Prior Konsultointi Oy:n viime syksynä toteuttamassa lukijatutkimuksessa arvioitiin kaupungin asukaslehden toimivuutta ja vaikuttavuutta. Tutkimuksesta saatiin monipuolista taustatietoa lehden ulkoasun ja sisältöjen uudistamiseen. Samalla lehden nimikin päätettiin vaihtaa.

Lehti tavoittaa kolme neljästä

Kolme neljästä Helsingin 18–75-vuotiaasta suomen- ja ruotsinkielisestä asukkaasta lukee asukaslehteä ainakin satunnaisesti. Näin se tavoittaa arviolta yli 315 000 lukijaa. Haasteellisin kohderyhmä ovat 18–30-vuotiaat, joista reilu puolet sivuuttaa lehden tai ei muista saaneensa sitä.

Lehdellä on erilainen rooli eri ikäpolville, tutkimuksessa todetaan. Alle 31-vuotiaat arvostavat sisällöistä eniten menovinkkejä. Vanhempia vastaajia kiinnostavat tapahtumien ohella etenkin alueiden kehityssuunnitelmat, muutokset
kaupungin palveluissa sekä tiedot mahdollisuuksista vaikuttaa kaupungin asioihin. Monia kiinnostavat myös kaupungin historia, luontokohteet ja uudet kaupunki-ilmiöt.

Virikkeitä tapahtumiin

Kaksi kolmesta lukijasta kokee hyötyneensä lehden lukemisesta. Monille se on antanut virikkeen osallistua kaupungin tapahtumiin ja hyödyntää kaupungin palveluita. Asukaslehden lukijat käyttävätkin selvästi muita ahkerammin kaupungin tarjoamia kulttuurin ja vapaa-ajan palveluja.

Tutkimuksessa selvitettiin myös helsinkiläisten muita tapoja hankkia tietoa kaupungin asioista. Lähes yhdeksän kymmenestä vastaajasta on hakenut tietoa palveluista hel.fi-verkkosivuilta, jotka ovat kaupungin viestinnän pääkanava.

Mieluisimmaksi tavaksi saada tietoa vastaajat listasivat verkkosivut (64 %), asukaslehden (53 %) ja yleiset joukkoviestimet (46 %).

Tutkimuksen pääaineistossa oli 1 129 vastaajaa. Aineisto kerättiin pääosin nettipaneeleilla, joita täydennettiin ruotsinkielisten ja ei-netinkäyttäjien puhelinhaastatteluilla sekä pienellä Facebook-kyselyllä. Aineistot vastaavat helsinkiläisiä iän, sukupuolen ja koulutusasteen mukaan.

Mitä mieltä sinä olet uudistuneesta asiakaslehdestä? Anna palautetta: palaute.helsinkilehti@hel.fi
Lue raportti lehden tutkijatutkimuksesta.