Linda Niininen

Mikä on parasta työssäsi, lastenvalvoja Linda Niininen?

Aloitin lastenvalvojana 2006, jolloin vielä opiskelin sosiaalityöntekijäksi ja luin sivuaineena oikeustieteitä. Kuulin tästä työstä perheoikeuden kurssilla ja kiinnostuin.

Harvat tietävät, mitä lastenvalvoja tekee. Ihmiset kysyvät, että valvotko lapsia? Valvon lapsen etua vanhempien erotilanteissa sekä hoidan isyys- ja äitiyslain mukaisia isyyden ja äitiyden selvittämisiä. Tapaan eroavia vanhempia ja autan heitä pääsemään sopimuksiin lastensa asioista. Nykyään teen noin puolet ajasta asiakastyötä ja puolet ajasta kehittämistyötä. Lakiuudistukset vaativat, että työtä kehitetään koko ajan. Siksi päivitämme työtapoja ja kehitämme ihan uusia työtapoja ja palveluita.

Olen ylpeä yhdessä tekemästämme eroperheiden palvelupolusta, jolla halusimme helpottaa palveluiden löydettävyyttä. Järjestökentällä on myös paljon palveluita ja tukimuotoja, joita ei hyödynnetä.

Tässä työssä pärjää, jos on todella hyvät vuorovaikutustaidot, on tarkka ja pystyy hahmottamaan perheiden kokonaistilannetta nopeassa ajassa. Meidän tehtävämme on avustaa vanhempia sopimusten laadinnassa ja sopuun pääsemisessä ja samalla pitää lapsen näkökulma keskiössä. Tekemämme sopimukset ovat oikeudellisesti pätevät.

Yllättäviä tilanteita tulee. Ei ole yhtä tiettyä asiakaskuntaa, koska ero voi tapahtua kenelle tahansa. Perheet ovat niin erilaisia ja perheiden tilanteet niin erilaiset. On ollut tilanteita, joissa on käyty tiukkaa keskustelua, vanhemmat ovat riidelleet ja on ollut työlästä päästä yhteisymmärrykseen. Kun olemme kuitenkin saaneet sopimukset aikaiseksi ja vanhemmat vielä sanovat ääneen, että nyt on helpompi jatkaa eteenpäin, niin nehän ovat ne kaikista palkitsevimmat ja yllättävimmät tilanteet.

Työni on muuttunut paljon. Ennen lastenvalvojilla oli omat alueet ja lastenvalvoja tapasi samat asiakkaat useammin. Nyt on keskitetty ajanvaraus ja samaa perhettä tavataan harvemmin useamman kerran. Työskentelemme pääsääntöisesti vanhempien kanssa, vaikka työn nimike on lastenvalvoja. Uudistunut lapsen huoltolaki velvoittaa, että lapsen mielipide ja toiveet on selvitettävä lasta koskevissa asioissa vanhempien erotilanteessa. Ensisijaisesti tämä on vanhempien velvollisuus ja vanhemmat välittävät tiedon lastenvalvojalle. Mutta jos tätä ei ole tehty tai saamme ristiriitaista tietoa, niin juttelemme lapsen kanssa itse.

Terveiseni eroaville vanhemmille on se, että lukekaa vanhemmuussuunnitelma ja tutustukaa palveluihin palvelupolun kautta. Mitä paremmin vanhemmat pystyvät asioitaan sopimaan, sitä paremmin myös lapset jaksavat.


Kolme vinkkiä eroaville

1. Ero on aina kriisi ja siihen on hyvä hakea apua ja tukea.
2. Pitäkää lapsi mielessä. Lapsi ei eroa vanhemmistaan, vaikka vanhempien parisuhde päättyy.
3. Kaupungin palveluiden lisäksi on laaja järjestökenttä, joka tarjoaa apua ja tukea. Oman paikkakunnan eropalvelut voi käydä katsomassa apuaeroon.fi -sivustolta.

Teksti: Casper Almqvist
Kuva: Marja Väänänen