Asuinaluetta auringonpaisteessa

Tee ilmastoteko taloyhtiössäsi

Ilmastotekoihin saadaan enemmän voimaa, kun ne tehdään yhdessä. Vaikuttamalla oman taloyhtiön energiatehokkuuteen voi jokainen vähentää päästöjään. Taloyhtiön yhtiökokouksessa voi tehdä vaikuttavan ilmastoteon ehdottamalla energiaremontin tekemistä. Energiaremontin avulla saadaan säästöjä arjen kuluihin, sillä lämmityskustannukset ovat suuria. Rakennusten lämmittäminen tuottaa myös 56 prosenttia Helsingin hiilidioksidipäästöistä.

Asia on erityisen ajankohtainen nyt, kun yhtiökokousten kausi on alkanut. Taloyhtiö voikin tilata energiaselvityksen sellaisia tekevältä yritykseltä. Selvitys esittää asiat lukuina, jotka osoittavat konkreettisesti, miten kannattavaa energiaremontointi on. Näin on helpompi tehdä jatkossa päätöksiä energiaremonteista.

Käytännössä lähes kaikista rakennuksista löytyy sellaista tekemistä, mikä jo taloudellisesti tarkasteltuna on järkevä toteuttaa. Taloyhtiöiden iästä ja koosta riippuen on tarve eritasoisiin korjauksiin. Uudemmissa taloissa pienemmätkin säädöt voivat auttaa parantamaan energiatehokkuutta ja säästää euroja. Joskus riittää lämpöverkoston säätö tai vaikkapa kiertovesipumpun uusiminen.
”On kutkuttavaa kannustaa ihmisiä tekemään vaikuttavia ilmastotekoja. Tekemällä opimme parhaat käytännöt, jotka sitten monistetaan yleiseen käyttöön meillä ja muualla”, sanoo Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman projektinjohtaja Kaisa-Reeta Koskinen Helsingin kaupungilta.

Rakennusten energiatehokkuutta lisäämällä saadaan monissa taloyhtiöissä asumiseen uutta mukavuutta. Yleensä investoinnit myös maksavat itsensä ajan myötä takaisin energiankulutuksen vähentymisestä jäävillä säästöillä. Myös kiinteistöjen arvon säilymisen kannalta on tärkeää, että remontteja tehdään.

Kaikki tarvittava tietotaito on jo olemassa sitä varten, että rakennusten lämmönkulutus saadaan kustannustehokkaasti laskettua jopa noin puoleen nykyisestä. Helsinki on sitoutunut olemaan 15 vuoden kuluttua hiilineutraali kaupunki. Valtio on tullut mukaan tukemalla ainakin seuraavan kolmen vuoden aikana tehtäviä taloyhtiöiden energiaremontteja. Hiilineutraali Helsinki syntyykin kaupungin, kaupunkilaisten, yritysten ja organisaatioiden yhteistyöllä.

Lue lisää: Helsingin ilmastoteot – Taloyhtiö ilmastoviisaaksi
helsinginilmastoteot.fi/idea/taloyhtio-ilmastoviisaaksi

Taloyhtiöiden energiaekspertti -koulutus 2020
energianeuvonta.fi/koulutukset/#ekspertti2020

Energiarenessanssi-ohjelma
ilmastovahti.hel.fi/actions/67

Laura Uuttu-Deschryvere (vas.) ja Kaisa-Reeta Koskinen

Kuvateksti: Laura Uuttu-Deschryvere (vas.) ja Kaisa-Reeta Koskinen taustanaan Aalto-yliopiston Visual Communication Design -osaston opiskeiljoiden tekemä installaatio Waves Rising, joka kuvastaa ilmastonmuutoksen seurauksena nousevaa merenpintaa. Kuva: Kimmo Brandt.


Kilpailulla vihreämpää tulevaisuutta

Helmikuussa käynnistyneen Helsinki Energy Challenge -haastekilpailun avulla haetaan ratkaisuja, jotka voivat merkittävästi auttaa Helsingin lämmityksessä käytettävän kivihiilen korvaamisessa ekologisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla sekä mahdollisimman vähäisellä biomassan käytöllä.

Kilpailun palkinto on miljoona euroa. Maailmanlaajuinen kilpailu käydään vaiheittain – kevään ilmoittautumisvaiheen jälkeen osa tiimeistä etenee syksyllä käytävään kehittämisvaiheeseen. Voittajat julkistetaan loppuvuodesta 2020. Haastekisan opeista ja ratkaisuista hyötyvät myös muut kaupungit. Ratkaisut voivat olla olemassa olevia suunnitelmia täydentäviä osaratkaisuja tai mittavampia muutoksia. Viimeistään vuonna 2029 Helsingin pitää päästä eroon kivihiilen käytöstä. Ja vuonna 2035 Helsinki haluaa olla hiilineutraali kaupunki.

”Tämä on ainutlaatuinen tilaisuus joukkoistaa ongelmanratkaisu kaikille avoimena kisana. Arviointivaihe tulee kuitenkin puolestaan olemaan hyvin tiukka”, sanoo Helsinki Energy Challenge -kilpailun projektinjohtaja Laura Uuttu-Deschryvere Helsingin kaupungilta.
energychallenge.hel.fi


Teksti: Nina Rintala
Pääkuva: Roni Rekomaa/Helsingin kaupungin aineistopankki