Havainnekuva uudistetusta Hämeentiestä

Hämeentie uudistuu

Hämeentien peruskorjaustyöt muuttavat paitsi kadun luonnetta myös liikennejärjestelyjä ensi keväästä alkaen Hakaniementorin ja Kurvin välisellä alueella. Raitiovaunut eivät kulje remontin alkuvaiheessa Kurvin kautta, ja läpiajavat yksityisautot ohjataan alueelta toisaalle pysyvästi. Bussi- ja taksiliikenteeseen ei tule muutoksia.

Hämeentie uudistetaan Siltasaarenkadun ja Helsinginkadun väliltä jalankululle, pyöräilylle ja joukkoliikenteelle tarkoitetuksi kaduksi. Pelastus-, huolto- ja jakeluliikenne on sallittu, ja yksityisautoilijatkin voivat ajaa kiinteistöjen tonteille.

”Uudistuksella tähdätään asumisviihtyvyyden lisäämiseen, kun läpiajoliikenne, melu ja katupöly vähenevät. Samalla jalankulun ja pyöräilyn turvallisuus paranee ja joukkoliikenne sujuvoituu”, summaa peruskorjauksen syitä viestintäsuunnittelija Lauri Hänninen Helsingin kaupunkiympäristön toimialalta.

Työt alkavat aikaisintaan helmikuussa 2019 ja valmistuvat viimeistään vuoden 2020 lopussa. Peruskorjauksessa uusitaan raitiotiekiskot, kadun alla olevat putket ja kaapelit. Myös Sörnäisten metroasemaa kunnostetaan.

Ratikat poikkeusreiteille

Raitiovaunut kulkevat remontin ajan poikkeusreittejä. Arviolta ensi helmikuusta joulukuuhun linjat 1 ja 7 kääntyvät Mäkelänkadulta Sturenkadulle ja sieltä edelleen Läntiselle Brahenkadulle, jolta linja 1 jatkaa Töölöön ja linja 7 Hakaniemeen päin. Arabianrannan linjat 6, 6T ja 8 käyttävät samaa reittiä, mutta kääntyvät Sturenkadulle jo Paavalin kirkon kohdalta Hämeentieltä.

”Vuoden 2020 alussa linjojen 1 ja 8 arvioidaan palaavan normaalireiteilleen. Linjat 6, 6T ja 7 alkavat ajaa poikkeusreittiä
Hakaniemen ja Kurvin välillä Kalliossa ja kulkevat Helsinginkatua pitkin elokuuhun 2020 asti, jolloin linjojen arvioidaan
palaavan entiselleen”, kertoo Helsingin seudun liikenteen joukkoliikennesuunnittelija Sakari Metsälampi.

Yksityisautojen läpiajoliikenne ohjataan heti rakentamisen alusta alkaen muille reiteille, erityisesti Sörnäisten rantatielle. Muutoksesta tulee pysyvä. Kiinteistöjen tontille ajo, huolto- ja pelastusajo sekä yritystoiminnan edellyttämä jakeluliikenne
on mahdollista Hämeentiellä koko rakentamisen ajan. Myös jalankulku kaikkiin rakennuksiin on turvattu työn kaikissa vaiheissa.

Hämeentie-raati koolle

Koska muutostyöt tulevat vaikuttamaan alueella asuvien ja liikkuvien elämään monin tavoin, haluaa kaupunki
kuulla heitä koko peruskorjauksen ajan.

”Aiomme kutsua koolle Hämeentie-raadin, jossa on asukkaiden, yrittäjien, eri kulkumuotoja käyttävien ja liikuntaesteisten edustajia. Tarkoitus on muun muassa käydä säännöllisesti katsomassa töiden etenemistä ja arvioida, tarvitaanko esimerkiksi
kulkuratkaisuihin muutoksia. Raadin kokoonpano ja toimintatavat täsmentyvät ensi vuoden alussa”, kertoo vuorovaikutussuunnittelija Juha-Pekka Turunen kaupunkiympäristön toimialalta.

Kaupunki yhteistyökumppaneineen järjestää Hämeentien uudistuksesta kaikille avoimen asukastilaisuuden ennen rakentamisen aloittamista. Tietoa tilaisuudesta ja hankkeesta päivitetään osoitteeseen www.hel.fi/hameentie ja joukkoliikenteen muutostietoja osoitteeseen www.hsl.fi.

Teksti: Tiina Kotka
Kuva: Helsingin kaupunki ja Voima Graphigs