Suoraan sisältöön

Yhteistyöryhmän jäsenet

Puheenjohtajisto / Presidium

Juhana Vartiainen, puheenjohtaja / ordförande
Helsingin pormestari / Helsingfors borgmästare

Tiina Elo, varapuheenjohtaja / vice ordförande
Espoon kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja / I vice ordförande för Esbo stadsstyrelse

Antti Lindtman, II varapuheenjohtaja / II vice ordförande
Vantaan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja / Ordförande för Vanda stadsfullmäktige

Jäsenet / Ledamöter

Helsinki / Helsingfors

Anni Sinnemäki,
apulaispormestari / biträdande borgmästare
Nasima Razmyar,
apulaispormestari / biträdande borgmästare
Daniel Sazonov,
apulaispormestari / biträdande borgmästare
Paavo Arhinmäki,
apulaispormestari / biträdande borgmästare
Sami Sarvilinna,
kansliapäällikkö / kanslichef

Espoo / Esbo

Henrik Vuornos,
kaupunginhallituksen puheenjohtaja / ordförande för stadsstyrelse
Tiina Elo
kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja / I vice ordförande för stadsstyrelse
Maria Guzenina,
kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja / II vice ordförande för stadsstyrelse
Jukka Mäkelä,
kaupunginjohtaja / stadsdirektör

Vantaa / Vanda

Sari Multala,
kaupunginhallituksen puheenjohtaja / ordförande för stadsstyrelse
Antti Lindtman
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja / Stadsfullmäktiges ordförande
Mika Niikko,
kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja / II ordförande för stadsstyrelse
Ritva Viljanen,
kaupunginjohtaja / stadsdirektör

Kauniainen / Grankulla

Veronica Rehn-Kivi,
kaupunginhallituksen puheenjohtaja / ordförande för stadsstyrelse
Christoffer Masar,
kaupunginjohtaja / stadsdirektör

Tarkemmat tiedot / Närmare upplysningar

Inga Nyholm,
yhteysjohtaja / kontaktchef
Helsingin kaupunginkanslia / Helsingfors stadskansliet, puh. / tfn 040 760 5524

17.02.2022 13:55