Suoraan sisältöön

Pääkaupunkiseudun yhteistyöryhmän esityslista 20.5.2022

1. Pääkaupunkiseudun yhteiset hallitusohjelmatavoitteet

2. Muut asiat

3. Seuraavat kokoukset

1
Pääkaupunkiseudun yhteiset hallitusohjelmatavoitteet

Kaupunginjohtajat sopivat kokouksessaan 11.2.2022 pääkaupunkiseudun yhteiseen hallitusohjelmavaikuttamiseen ja hallitusohjelmatavoitteiden valmisteluun liittyvistä aikatauluista ja prosesseista. Yhteistyöryhmän 18.2.2022 kokouksessa käytiin lähetekeskustelu keskeisistä pks-yhteisistä hallitusohjelmatavoitteista ja teemoista ja todettiin, että tavoitteiden tulisi kattaa erityisesti seuraavat teemat: TE-palvelujen siirto ja uudistus, sote-uudistus ja rahoitusmalli, työvoiman saatavuus, koulutuspolitiikka, tulevaisuuden metropoli/kaupunkipolitiikka, talous ja rahoitus sekä liikenne ja MAL-kysymykset. Tavoitteiden tulisi olla tiiviitä ja mahdollisimman konkreettisia, mutta laajempia taustamuistiota voidaan tehdä tarvittaessa. Sovittiin, että alustaviin tavoite-ehdotuksiin palataan seuraavassa, toukokuun kokouksessa.

Tavoitteiden laadinta on jatkunut kevään 2022 ajan kaupunginjohtajien johdolla. Pääkaupunkiseudun sihteeristö on koonnut ensimmäisen luonnosversion pääkaupunkiseudun yhteisiksi hallitusohjelmatavoitteiksi toimialaryhmien työn pohjalta ja ottaen huomioon sekä kaupunginjohtajien että yhteistyöryhmän lähetekeskustelun keskeisistä prioriteeteista. Tavoitteet tulevat vielä täsmentymään mm. pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajien ja korkeakoulujen rehtoreiden sopiman yhteisen valmistelun pohjalta, jossa valmistellaan yhteisiä pääviestejä korkeakoulujen aloituspaikkojen nostamiseksi.

Tarkoitus on, että tavoitteita muokataan kaupunginjohtajien ja yhteistyöryhmän palautteen pohjalta. Seuraava versio voidaan tarvittaessa valmistella ja toimittaa kesäkuun alkupuolella. Tavoitteet on tarkoitus viimeistellä siten, että ne voitaisiin hyväksyä ja julkaista alkusyksystä.

Ehdotus Käydään läpi ensimmäinen luonnosversio hallitusohjelmatavoitteiksi ja sovitaan luonnokseen tehtävistä muutoksista. Käydään lisäksi keskustelu jatkovalmistelun aikatauluista.

Liite 1. Luonnos pääkaupunkiseudun hallitusohjelmatavoitteiksi (toimitetaan mahdollisimman pian).

2
Muut asiat

Ehdotus Merkitään tiedoksi muut esille tulleet ajankohtaiset asiat.

3
Seuraavat kokoukset

Ehdotus Seuraava kokous pidetään syksyllä 2022, ellei kokouksessa muuta sovita. Syksyn kokousajat ovat parhaillaan haussa ja ne pyritään ilmoittamaan mahdollisimman pian.
18.05.2022 14:01