Suoraan sisältöön

Pääkaupunkiseudun yhteistyöryhmän esityslista 17.3.2021

1. EU elpymisrahoitus ja Suomen kestävän kasvun ohjelma

2. Korona-tilanne ja siihen liittyvä yhteistyö pääkaupunkiseudulla

3. Porvoon, Lohjan ja Siuntion liittyminen Helsingin seudun yhteistyökokoukseen

4. Muut ajankohtiset asiat

5. Seuraavat kokoukset

1
EU-elpymisrahoitus ja Suomen kestävän kasvun ohjelma

Hallitus on valmistellut kansallista kestävän kasvun ohjelmaa, joka laaditaan EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen rahoituksen tavoitteiden toteuttamiseksi. Asiaa koskeva selonteko annettiin eduskunnalle marraskuussa 2020 ja eduskunta antoi siihen vastauksensa alkuvuonna 2021. Ohjelmaluonnos on määrä julkistaa 15.3.2021 ja lopullisen, komissiolle annettavan ohjelman on tarkoitus valmistua huhtikuun 2021 loppuun mennessä. Hallituksen helmikuussa tekemien linjausten mukaan rahoitus kohdennetaan Suomessa neljään pilariin: vihreä siirtymä, digitalisaatio, työllisyys ja osaaminen sekä sosiaali- ja terveyspalvelut.

Pääkaupunkiseudun kaupungit ovat yhteistyössä muiden kuuden suurimman kaupungin kanssa valmistelleet ehdotuksensa hankkeiksi ja investoinneiksi sisällytettäväksi kestävän kasvun ohjelmaan ja rahoitettaviksi elpymisvälineellä.

Ehdotus Käydään johtava erityisasiantuntija Olli Kärkkäisen alustuksen jälkeen keskustelu Suomen kestävän kasvun ohjelmasta ja sen toimeenpanosta.

Liitteet: Kuuden suurimman kaupungin ehdotukset Suomen kestävän kasvun ohjelmaan (liitteet 1-3).

Liite 1 Kaupungit 5G-toimintaympäristöinä ja digitalisaatioratkaisujen kehitysalustoina
Liite 2 Kuutosten kasvu- ja työllisyyspaketti
Liite 3 Kuusi suurinta kaupunkia: elämystaloushankkeet

2
Korona-tilanne ja siihen liittyvä yhteistyö pääkaupunkiseudulla

Covid19 –pandemiatilanne jatkuu Suomessa ja erityisesti pääkaupunkiseudulla vaikeana. Valtioneuvosto totesi 1.3.2021 yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi.

Yhteistyö kriisin hoidossa pääkaupunkiseudun kaupunkien kesken jatkuu edelleen tiiviinä. Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien, THL:n, HUS:in ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston 10.9.2020 perustama ja ylimmästä johdosta koostuva koronakoordinaatioryhmä vastaa yhteisen tilannekuvan pohjalta päätöksenteon valmistelusta ja koordinaatiosta. Sosiaali- ja terveysministeriön alueellista toimintamallia soveltavan ryhmän tavoitteena on vahvistaa yhteistä tilannekuvaa sekä koordinoida ja valmistella alueellisia ja paikallisia toimia.

Kriisin hoitoon on liittynyt ja liittyy myös jatkossa merkittäviä, pks-yhteisiä edunvalvontakysymyksiä, jotka koskevat muun muassa kriisistä aiheutuvia taloudellisia ja muita vaikutuksia.

Ehdotus Keskustellaan koronakriisin vaikutuksista pääkaupunkiseutuun sekä keskeisistä yhteistyö- ja edunvalvontakysymyksistä asiaan liittyen.

3
Porvoon, Lohjan ja Siuntion liittyminen Helsingin seudun yhteistyökokoukseen

Porvoon ja Lohjan kaupungit toimittivat kesäkuussa 2020 ja Siuntion kunta syyskuussa Helsingin seudun yhteistyökokoukselle esityksensä tulla kutsutuiksi mukaan Helsingin seudun yhteistyökokouksen toimintaan. Asiaa käsiteltiin HSYK:n kokouksessa 13.8.2020, jossa päätettiin toteuttaa ko. kuntien liittymisestä selvitys. Selvitystä käsiteltiin HSYK:n kokouksessa 15.12.2020, jolloin asian käsittelyä päätettiin jatkaa seuraavassa kokouksessa, joka pidetään 13.4.2021.

HSYK:n kokouksiin osallistuvat kunnista/kaupungeista valtuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja sekä mahdolliset lisäjäsenet.

Ehdotus Keskustellaan Porvoon ja Lohjan kaupunkien sekä Siuntion kunnan liittymisestä yhteistyökokoukseen.

4
Muut ajankohtaiset asiat

Ehdotus Merkitään tiedoksi muut esille tulleet ajankohtaiset asiat.

5
Seuraavat kokoukset

Ehdotus Seuraavia kokousaikoja ei ole sovittu. Syksyn 2021 kokousajat sovitaan kuntavaalien jälkeen, kun yhteistyöryhmän uusi kokoonpano on selvillä. Merkitään myös tiedoksi, että pääkaupunkiseudun yhteistyösopimus (2017 – 2021) päättyy vuoden 2021 lopussa ja uusi sopimus käsitellään yhteistyöryhmän kokouksessa uuden valtuustokauden alkaessa. 
18.05.2022 14:05