Suoraan sisältöön

Pääkaupunkiseudun yhteistyöryhmän esityslista 30.10.2020

1. Koronatilanne ja siihen liittyvä yhteistyö pääkaupunkiseudulla

2. Sosiaali ja terveydenhuollon uudistus

3. Muut ajankohtaiset pääkaupunkiseudun edunvalvontakysymykset

4. Muut ajankohtaiset asiat

5. Seuraavat kokoukset

1
Koronatilanne ja siihen liittyvä yhteistyö pääkaupunkiseudulla

Covid19 –pandemialla on ollut monia vaikutuksia kaupunkien toimintaan vuoden 2020 aikana. Erityisesti PKS- ja muut suuret kaupungit ovat olleet keskeisessä asemassa pandemian hoidossa. Yhteistyötä pääkaupunkiseudun kaupunkien kesken on syksyllä tiivistetty akuutin kriisin hoidossa.

Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, THL, HUS ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto perustivat alueellisen koronakoordinaatioryhmän 10.9.2020. Sosiaali- ja terveysministeriön alueellista toimintamallia soveltavan ryhmän tavoitteena on vahvistaa yhteistä tilannekuvaa sekä koordinoida ja valmistella alueellisia ja paikallisia toimia. Ylimmästä johdosta koostuva ryhmä vastaa yhteisen tilannekuvan pohjalta päätöksenteon valmistelusta ja koordinaatiosta. Ryhmä on mm. laatinut yhteisiä suosituksia (mm. kasvomaskien käyttöön liittyen). Päätökset tekee jokainen toimija oman toimivaltansa puitteissa. Ryhmä tiivistää pääkaupunkiseudulla koko koronakriisin ajan jatkunutta yhteistyötä. Helsingin kaupungilla on vastuu ryhmän toiminnan organisoinnista.

Kriisin hoitoon on liittynyt ja liittyy myös merkittäviä, pks-yhteisiä edunvalvontakysymyksiä, kuten mm. koronan aiheuttamien taloudellisten vaikutusten kompensointi kunnille (lisätalousarviot ja valtion vuoden 2021 budjetti).

Ehdotus Keskustellaan koronakriisin vaikutuksista pääkaupunkiseutuun sekä keskeisistä yhteistyö- ja edunvalvontakysymyksistä asiaan liittyen.

2
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus

Pääministeri Marinin hallituksen hallitusohjelman mukaan sote-uudistuksessa kootaan sote-palvelujen sekä pelastustoimen järjestäminen kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille. Valmistelussa otetaan huomioon edellisten vaalikausien valmistelu ja perustuslailliset reunaehdot sekä mahdollisuuksien mukaan alueelliset erityispiirteet.

Hallituksen esitys uudistuksesta oli lausuntokierroksella 15.6.2020 – 25.9.2020. Esitykseen sisältyy ehdotus Uudenmaan erillisratkaisuksi, jota hallitus selvitti syksyn 2019 yhteistyössä Uudenmaan kaupunkien ja kuntien kanssa. Hallitus linjasi 13.10.2020 esityksen jatkovalmistelua lausuntopalautteen pohjalta ja samassa yhteydessä päivitettiin myös uudistusta koskevat rahoituslaskelmat. Lausuntopalautteen pohjalta päivitetty luonnos uudistusta koskevaksi lakiesitykseksi julkaistiin ja toimitettiin lainsäädännön arviointineuvostolle 14.10.2020. Tarkoitus on antaa esitys eduskunnalle joulukuussa 2020.

Hallitusohjelman mukaan vuoden 2020 loppuun mennessä laaditaan myös selvitys aluehallinnon ja monialaisten maakuntien sekä maakuntien verotusoikeuden osalta.

Ehdotus Keskustellaan sote-uudistuksen tilanteesta ja kaupunkien yhteisestä edunvalvonnasta uudistukseen liittyen.

Liite 1. Sote-uudistus ministerityöryhmän linjaukset 13.10.2020.

Lakiluonnos (14.10.2020) löytyy oheisesta linkistä:
https://soteuudistus.fi/-/1271139/sote-uudistuksen-lakiluonnos-on-annettu-lainsaadannon-arviointineuvostolle

3
Muut ajankohtaiset pääkaupunkiseudun edunvalvontakysymykset

Pääministeri Marinin hallituksen ohjelmassa on monia pääkaupunkiseudun ja metropolialueen yhteisen edunvalvonnan kannalta keskeisiä kysymyksiä, joista ajankohtaisia ovat syksyllä 2020 mm. em. sote-uudistus, MRL-uudistus ja työllisyyden kuntakokeiluja koskevan hallituksen esityksen eteneminen. Lisäksi valmisteilla on pääkaupunkiseudun yhteinen ekosysteemisopimus sekä metropolipolitiikan yhteistyöryhmän perustaminen ja metropolipolitiikan käynnistäminen painopisteinään toimet, jotka osaltaan tukisivat alueen palautumista koronasta (työllisyys, sosiaalinen kestävyys ja hiilineutraalius).

Hallitus valmistelee myös kansallista kestävän kasvun ohjelmaa, joka laaditaan EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen rahoituksen tavoitteiden toteuttamiseksi. Ohjelman päälinjoista päätettiin budjettiriihessä ja tavoitteena on laatia alustava suunnitelma/ohjelma vuoden 2020 loppuun mennessä. Lopullinen ohjelma tulee toimittaa komissiolle huhtikuun 2021 loppuun mennessä. Valtioneuvosto antaa ohjelmasta myös selonteon eduskunnalle vuoden 2020 loppupuolella.

Ehdotus Käydään keskustelu erityisesti kansallisen kestävän kasvun ohjelmasta ja muista pääkaupunkiseudun kannalta keskeisistä yhteisistä edunvalvontakysymyksistä.

4
Muut ajankohtaiset asiat

Ehdotus Merkitään tiedoksi esille tulleet ajankohtaiset asiat.

5
Seuraavat kokoukset

Seuraava kokous pidetään 24.3.2020 klo 15.00 – 17.00, ellei kokouksessa toisin sovita.
18.05.2022 14:03