Suoraan sisältöön

MAL-päätöksenteko

Helsingin seudun yhteistyökokous

Helsingin seudun yhteistyökokous (HSYK) ja Helsingin seudun liikenteen (HSL) hallitus hyväksyvät MAL-suunnitelman kumpikin omalta osaltaan. Ne tekevät esityksen sopimuskuntien valtuustoille MAL-sopimuksen kuntakohtaisesta hyväksymisestä.

MAL-neuvottelukunta

MAL-neuvottelukunta ohjaa yhdessä HLJ-toimikunnan kanssa seudun yhteisen MAL-suunnitelman valmistelua ja huolehtii osaltaan sen toteutumisen seurannasta ja raportoinnista. MAL-neuvottelukuntaan kuuluu kunkin sopimuskunnan siihen nimeämä johtava maakäyttö- ja asuntotoimen viranhaltija.

MAL-sopimuksen seuranta

MAL-sopimuksen toteutumista seurataan vuosittain kokoontuvassa seurantakokouksessa. Seurannassa arvioidaan erityisesti seuraavien tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista:

• maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittaminen
• yhdyskuntarakenteen eheytyminen ja joukkoliikenteen edistäminen
• asuntomarkkinoiden toimivuus
• asuntotuotannon kokonaistarpeen edellyttämät toimenpiteet
• kohtuuhintaisten asuntojen tuottaminen

Seurantatiedon keräämistä koordinoi Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY.
16.12.2022 13:29