Suoraan sisältöön

Maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteistyö

Helsingin seudun 14 kuntaa tekevät maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevaa strategista yhteistyötä muun muassa MAL-neuvottelukunnan puitteissa.

MAL-sopimus kuvaa valtion ja kuntien yhteistä tahtotilaa maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamiseksi. Sopimuksen toimenpiteillä edistetään kestävää yhdyskuntarakennetta ja sitä tukevaa liikennejärjestelmää sekä mahdollistetaan sujuva arki, työmarkkinoiden toimivuus ja elinkeinoelämän elinvoimaisuus.

Helsingin seudun kuntien ja valtion välinen MAL-sopimus 2020-2031 ympäristöministeriön sivuilla

MAL-suunnitttelu HSL:n sivuilla

MAL-sopimusten seuranta HSY:n sivuilla22.03.2022 13:31