Suoraan sisältöön

Helsingin seutu tiivistetysti

Alla olevan taulukon lisäksi Helsingin seutua koskevia tilastotietoja on luettavissa Helsingin seutu tilastoina -sivulla.

 VÄESTÖ

31.12.2018 Ennuste 2020 Ennuste 2030
 Helsingin seutu 1 475 095 1 510 638 1 675 528
 Koko maa 5 513 130 5 595 213 5 769 032
 Osuus koko maan väestöstä, % 26,7 26,9 28,8
TALOUS
Bruttokansantuote/asukas vuonna 2017,
euroa
Helsingin seutukunta 54 444
Koko maa (2017) 40 990
EU-28 keskimäärin (2018) 28 280
Bruttokansantuotteen kasvu vuosina 2016-2017 Helsingin seudulla, % 2,0
TYÖPAIKAT
Työpaikkojen määrä vuonna 2019
Helsingin seutu 812 300
Koko maa 2 565 600
Työpaikkojen määrän muutos vuosina 2016-2017 Helsingin seudulla, % 1,5
TYÖLLISYYS
Työllisyysaste vuonna 2019
Helsingin seutu 74,8
Koko maa 72,6
Työttömyysaste vuonna 2019
Helsingin seutu 6,6
Koko maa 6,7
EU-28 (2018) 6,9
KOULUTUSTASO
Perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden osuus 25-64 -vuotiaista vuonna 2017,
%
Helsingin seutu 81,4
Koko maa 84,3
EU-28 (2017) 77,5
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 25-64 -vuotiaista vuonna 2017, %
Helsingin seutu 46,6
Koko maa 39,8
EU-28 31,5

 17.03.2020 11:35