Suoraan sisältöön

Helsingin seutu tiivistetysti

Alla olevan taulukon lisäksi Helsingin seutua koskevia tilastotietoja on luettavissa Helsingin seutu tilastoina -sivulla.

VÄESTÖ

31.12.2020 Ennuste 2022 Ennuste 2032
 Helsingin seutu 1 524 489 1 554 696 1 720 589
 Koko maa 5 533 793 5 555 002 5 602 654
 Osuus koko maan väestöstä, % 27,5 28,0 30,7
TALOUS
Bruttokansantuote/asukas vuonna 2020,
euroa
Helsingin seutu 57 000
Koko maa 42 701
EU-27 keskimäärin 26 380
Bruttokansantuotteen kasvu vuosina 2019-2020 Helsingin seudulla, % -2,9
TYÖPAIKAT
Työpaikkojen määrä vuonna 2020
Helsingin seutu 800 600
Koko maa 2 494 600
Työpaikkojen määrän muutos vuosina 2019-2020 Helsingin seudulla, % 0,1
TYÖLLISYYS
Työllisyysaste vuonna 2020
Helsingin seutu 73,0
Koko maa 70,7
Työttömyysaste vuonna 2020
Helsingin seutu 7,4
Koko maa 7,8
EU-27  7,1
KOULUTUSTASO
Perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden osuus 25-64 -vuotiaista vuonna 2019,
%
Helsingin seutu 83,2
Koko maa 85,8
EU-27 78,7
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 25-64 -vuotiaista vuonna 2019, %
Helsingin seutu 48,5
Koko maa 41,0
EU-28 33,3

 01.03.2022 10:02