Suoraan sisältöön

Kaupunginkansliaan liittyvät tutkimukset


  Huom. Kanslian tutkimuslupakäsittely on kesätauolla 1.7. 5.8.2022.    

Mikä on kaupunginkanslia?

Helsingin kaupunginkanslia on kaupunginhallituksen alainen virasto. Se toimii kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajiston yleisenä suunnittelu-, valmistelu- ja toimeenpanovirastona.

Virastossa on kuusi osastoa: elinkeino-osasto, hallinto-osasto, henkilöstöosasto, strategiaosasto, talous- ja suunnitteluosasto ja viestintäosasto.

Milloin tarvitset luvan tutkimukseesi kaupunginkansliassa? 

Aineiston käytöstä sovitaan tutkimusluvalla, kun kyseessä on kaupungin toimintaan tai henkilöstöön kohdistuva tutkimus, johon ei ole avoimesti saatavilla olevaa tutkimusmateriaalia tai joka edellyttää materiaalin keruuta (esim. haastattelut). Kaupunginkansliassa edellytetään lupa kaikkiin tämänkaltaisiin tutkimuksiin, opinnäytteisiin ja selvityksiin.

Milloin tutkimuslupaa ei tarvita? 

Et tarvitse tutkimuslupaa, kun kyseessä on ostopalvelu tai tilaustutkimus, jolloin tutkimusmateriaalin keruusta tai käytöstä sovitaan yhteistyösopimuksella. Sama koskee tilanteita, kun tutkimuksessa tarvittava aineisto on julkisesti ja avoimesti saatavilla, eikä sen koostamiseen tarvita kaupungin henkilöstön työpanosta. 

Miten haet tutkimuslupaa? 

Ennen tutkimusluvan hakemista ole yhteydessä siihen kaupunginkanslian osastoon, jossa tutkimus halutaan toteuttaa tai lähetä viestiä sähköpostiosoitteeseen kanslia.tutkimusluvat@hel.fi. Tarkoitus on löytää hankkeelle kaupungin yhteyshenkilö ja neuvotella alustavasti tutkimuksen tekemisestä. 

Tutkimuslupaa haetaan tutkimuslupalomakkeella:

Tutkimuslupahakemus (suomi) ja hakemuksen täyttöohje (suomi)

Tutkimuslupahakemus (på svenska) ja hakemuksen täyttöohje (på svenska)

Tutkimuslupahakemus (in English) ja hakemuksen täyttöohje (in English)

Varmista, että kaikki tarvittavat tiedot ja liitteet ovat mukana hakemusta lähettäessä.

Toimita tutkimuslupahakemus hyvissä ajoin. Tutkimuslupahakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä, tyypillisesti 4-6 viikon kuluessa saapumisesta. Mikäli tutkimuksessa käsitellään erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvaa henkilötietoa (ks.  Tietosuojalaki 1050/2018, 31 §), voi käsittelyaika olla pidempi. Puutteellinen hakemus tai puuttuvat liitteet viivästyttävät käsittelyä. 

Muistathan, että tutkimusluvan hakija sitoutuu perehtymään lainsäädännön, erityisesti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain, henkilötietojen käsittelylle asettamiin vaatimuksiin sekä vastuuseensa tietojen lainmukaisesta käsittelystä. 

Tutkimuslupahakemuksen toimittaminen 

Tutkimuslupahakemus liitteineen toimitetaan Helsingin kaupungin kirjaamoon osoitteella:

helsinki.kirjaamo@hel.fi 

Kirjaamolle voi lähettää suojattua sähköpostia osoitteesta https://securemail.hel.fi/ osoitteeseen helsinki.kirjaamo@hel.fi. Securmailiin kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla. 

tai

Helsingin kaupunki, Kirjaamo

Kaupunginkanslia
PL 10, 00099 Helsingin kaupunki 

Käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13, 00170 Helsinki 

Lisätietoja:
kanslia.tutkimusluvat@hel.fi