Suoraan sisältöön

Tämä on kaupunginkanslia

Helsingin kaupunginkanslia on kaupunginhallituksen alainen virasto. Se toimii kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajiston yleisenä suunnittelu-, valmistelu- ja toimeenpanoelimenä.

Virastossa on viisi osastoa: elinkeino-osasto, hallinto-osasto, henkilöstöosasto, talous- ja suunnitteluosasto ja viestintäosasto.

Kaupunginkanslian johtosääntö (.doc)

Liikelaitoksista Palvelukeskus Helsinki, Työterveys Helsinki, taloushallintopalvelu (Talpa) ja rakentamispalvelu Stara sijoittuvat keskushallinnon alle ja toimivat omina yksiköinään.

Lue lisää

Kaupungin hallintosääntö

JAA