Tämä on kaupunginkanslia

Helsingin kaupunginkanslia on kaupunginhallituksen alainen virasto. Se toimii kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajiston yleisenä suunnittelu-, valmistelu- ja toimeenpanoelimenä.

Virastossa on kuusi osastoa: elinkeino-osasto, hallinto-osasto, henkilöstöosasto, oikeuspalvelut, talous- ja suunnitteluosasto ja tietotekniikka- ja viestintäosasto.

Kaupunginkanslian johtosääntö (.doc)

Keskushallinto uudistui 1.6.2017

Helsingin kaupunginkanslia uudistui 1. kesäkuuta 2017. Kanslian henkilömäärä nousi yli sadalla uudella työntekijällä entisistä tietokeskuksesta, hankintakeskuksesta ja Oiva Akatemiasta.

Talous- ja suunnitteluosastolle on kaksi uutta yksikköä: Kaupunkitutkimus ja tilastot ja hankinnat ja kilpailuttaminen –yksiköt. Hallinto-osastolle perustettiin uusi tiedonhallinta-yksikkö. Henkilöstöosastolle perustettiin uusi osaaminen ja uudistuminen –yksikkö.

Liikelaitoksista Palvelukeskus Helsinki, Työterveys Helsinki, taloushallintopalvelu (Talpa) ja rakentamispalvelu Stara sijoittuvat keskushallinnon alle, mutta ne säilyvät omina nykyisenkaltaisina yksiköinään.

Lue lisää

Kaupungin hallintosääntö

JAA