Suoraan sisältöön

Tämä on kaupunginkanslia

Helsingin kaupunginkanslia on kaupunginhallituksen alainen virasto. Se toimii kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajiston yleisenä suunnittelu-, valmistelu- ja toimeenpanovirastona.

Virastossa on kuusi osastoa: elinkeino-osasto, hallinto-osasto, henkilöstöosasto, strategiaosasto, talous- ja suunnitteluosasto ja viestintäosasto.

Kaupunginkanslian toimintasääntö (1.1.2020, pdf)

Liikelaitoksista Palvelukeskus Helsinki, Työterveys Helsinki, taloushallintopalvelu (Talpa) ja rakentamispalvelu Stara sijoittuvat keskushallinnon alle ja toimivat omina yksiköinään.

Lue lisää

Kaupungin hallintosääntö