Suoraan sisältöön

Kaupunginkanslian palvelut A-Ö

Hae kaupungin palveluita

Kaupunginkanslian palvelut

--B -C ----G ---J ----N ---Q ----U -V --X --Z -Å --Ö

Palvelut aakkosittain: Kaikki

Kaupungin kirjaamo antaa tietoa hallinnollisten asioiden käsittelystä ja kaupungin tekemistä päätöksistä. Lue lisää palvelusta...
Kirjaamo neuvoo Helsingin kaupungin päätöksentekoon ja hallinnollisten asioiden käsittelyyn liittyvissä aiheissa puhelimitse ja paikan päällä kaupungintalolla. Lue lisää palvelusta...
Sovittelu tarjoaa lakisääteisen mahdollisuuden rikosten ja riitojen aiheuttamien ristiriitojen selvittämiseksi ja ratkaisemiseksi. Lue lisää palvelusta...
Sähköiseen asiointiin saa teknistä tukea kaupungin sähköisen asioinnin tuesta. Lue lisää palvelusta...
Sähköinen asiointipalvelu, joka on tarkoitettu Helsingin kaupungissa järjestettävien tapahtumien, yleisötilaisuuksien sekä myynti- ja markkinointitapahtumien ilmoitusten ja lupahakemusten tekemiseen Helsingin kaupungin eri viranomaisille. Lue lisää palvelusta...
Tapahtuman järjestäjän tulee huolehtia siitä, että kaikki tarpeelliset luvat, ilmoitukset ja muut järjestelyt on hoidettu hyvissä ajoin ennen tapahtuman alkamista. Lue lisää palvelusta...
Viranomaisen henkilörekisterissä olevia henkilötietoja voidaan luovuttaa kopiona, tulosteena tai sähköisessä muodossa yksityisiin tarkoituksiin tai journalistisiin tai akateemisen, taiteellisen tai kirjallisen ilmaisun tarkoituksia varten. Lue lisää palvelusta...
Henkilöstökassan puhelinpalvelu tileihin ja maksupalveluun liittyvissä asioissa. Lue lisää palvelusta...
Helsingin työllisyyspalvelujen neuvonta antaa tukea työpaikan hakemiseen sekä tietoa koulutusmahdollisuuksista ja Helsingin työllisyyspalveluista yleisesti. Lue lisää palvelusta...
Helsingin työllisyyspalvelujen neuvonta antaa tukea työpaikan hakemiseen sekä tietoa koulutusmahdollisuuksista ja Helsingin työllisyyspalveluista puhelimitse. Lue lisää palvelusta...
Palvelu sopii työnhakijoille, jotka hyötyvät lyhyistä koulutuksista, osaamisen kehittämisestä sekä välityömarkkinamahdollisuuksista. Lue lisää palvelusta...
WelcomeGuide.fi-opas neuvoo, mitä sinun tarvitsee tehdä, kun muutat Suomeen. Lue lisää palvelusta...
Newco Helsinki tarjoaa neuvontapalveluja yrityksen perustajille sekä kasvuhakuisille yrittäjille. Lue lisää palvelusta...
Yritysten sähköiset palvelut on koottu www.hel.fi -sivuille omaksi kokonaisuudekseen. Lue lisää palvelusta...
Digi- ja väestötietovirasto perustaa jokaista vaalia varten väestötietojärjestelmästä äänioikeusrekisterin viimeistään keskiviikkona kuusi viikkoa ennen vaalipäivää. Rekisteriin otetaan äänioikeutettujen tiedot sellaisina kuin ne ovat väestötietojärjestelmässä perjantaina klo 24 seitsemän viikkoa ennen vaalipäivää. Lue lisää palvelusta...

<   1  2  3