Suoraan sisältöön

Tietopyyntö viranomaisen henkilörekisteristä

Viranomaisen henkilörekisterissä olevia henkilötietoja voidaan luovuttaa kopiona, tulosteena tai sähköisessä muodossa yksityisiin tarkoituksiin tai journalistisiin tai akateemisen, taiteellisen tai kirjallisen ilmaisun tarkoituksia varten.

Käsittelyaika:

Asiakirjan tai tiedon antamista koskeva pyyntö on käsiteltävä viivytyksettä. Viimeistään tieto on annettava kahden viikon kuluessa tai erityistilanteissa viimeistään kuukauden kuluessa

Voimassaoloaika:

Henkilön tekemä tietopyyntö on voimassa, kunnes henkilö on saanut pyytämänsä tiedot tai kielteisen päätöksen silloin, jos tietoja ei voida luovuttaa.

Maksut:

Jos pyydetyt asiakirjat toimitetaan sähköisesti, maksua ei peritä.

Sähköinen asiointi

 Siirry tietopyyntöön viranomaisen henkilörekisteristä »


Tallentuu asiointikansioon

Avoinna joka päivä ympäri vuorokauden

Asian käsittelyn eteneminen:

Kanavan prosessin kuvaus: Kun tietopyyntö viranomaisen henkilörekisteriin tehdään, siitä menee tieto valitun toimialan, viraston, liikelaitoksen tai kaupunginkanslian informaatiopalvelun tietopyyntöjen kokoajalle. Tietopyyntöjen kokoaja lähettää pyynnön eteenpäin henkilölle, jonka tehtäviin tietojen kerääminen kuuluu. Tiedon pyytäjältä voidaan pyytää täydennystä pyyntöön. Pyydetyt tiedot toimitetaan pyydetyllä tavalla tavallisella tai salatulla sähköpostilla tai kirjepostina.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi, englanti

Aiheeseen liittyvät palvelut:Palvelusta vastaa:

Keskushallinto

Suomeksi