Suoraan sisältöön

Helsinki-lisän hakeminen

Lähetä täytetty hakemus liitteineen suojatun yhteyden kautta: https://securemail.hel.fi osoitteeseen: helsinkilisa@hel.fi. Liitteiden tulee olla PDF- tai JPG-muodossa.
Voit myös lähettää hakemuksen tulostettuna postitse osoitteeseen: Helsinki-lisä, Elinkeino-osasto, PL 20, 00099 Helsingin kaupunki.

Asian käsittelyn eteneminen:

- Jos työnantaja hakee myös palkkatukea, hän tekee sen ennen Helsinki-lisän hakemista ja liittää palkkatukipäätöksen Helsinki-lisä-hakemukseen.
- Jos työnantaja solmii oppisopimuksen, hän tekee sen ennen Helsinki-lisän hakemista ja liittää oppisopimusdokumentin Helsinki-lisä-hakemukseen.
- Kun työsopimus on allekirjoitettu, työnantaja hakee Helsinki-lisää ja liittää työsopimuksen Helsinki-lisä-hakemukseen.
- Harkinnanvarainen tuki myönnetään, jos haku täyttää ehdot.
- Kaupunki maksaa Helsinki-lisän työnantajalle.
- Työntaja maksaa palkan työllistetylle.

Käsittelyaika:

Noin neljä viikkoa

Lisätietoja:

Milloin Helsinki-lisää haetaan?
Hae Helsinki-lisää sen kalenterivuoden aikana, jolloin työllistettävän työsuhde alkaa. Helsinki-lisä haetaa työsuhdeen keston mukaisesti kuitenkin enintään 12 kuukauden ajalle. Palkkatuettuun oppisopimukseen Helsinki-lisää voi hakea koko oppisopimuskoulutuksen ajalle. Tuki haetaan 12 kuukauden jaksoissa.


Tulostettavat lomakkeet - Palkan Helsinki-lisä

Kenelle: kaikille yksityisen ja kolmannen sektorin työnantajille
Mihin: palkkauskustannuksiin
Määrä: korkeintaan 800 €/kk. Määrään vaikuttavat työnantajan palkkauskustannukset ja niihin maksettavat muut tuet; palkkatuki ja koulutuskorvaus.
Kesto: enintään 12 kuukautta, oppisopimuksessa enintään koko oppisopimuksen ajan.
Tuen edellytyksenä on, että työsuhteeseen on myönnetty palkkatuki.

Lisätietoja:
Mirkka Kesti-Helia, puh. 040 198 5891
Sonja Vuorela, puh. 040 183 3021

helsinkilisa@hel.fi

Tulostettavat lomakkeet - Työllistämisen Helsinki-lisä

Kenelle: yrityksille ja taloudellista toimintaa harjoittaville yhteisöille
Mihin: henkilön palkkaamisesta syntyviin muihin kuin palkkauskustannuksiin, kuten ohjaus-, perehdytys-, työväline-, työvaate- ja työtilakustannuksiin silloin, kun niihin ei makseta muuta tukea
Määrä: 500 €/kk
Kesto: enintään 12 kuukautta
Tukea voidaan myöntää myös ilman työsuhteeseen myönnettyä palkkatukea.

Lisätietoja:
Mirkka Kesti-Helia, puh. 040 198 5891
Sonja Vuorela, puh. 040 183 3021

helsinkilisa@hel.fi

Tulostettavat lomakkeet - Toimeksiannon Helsinki-lisä

Kenelle: yrityksille ja taloudellista toimintaa harjoittaville yhteisöille
Mihin: työn tai projektin suorittamiseen kertaluontoisesti. Toimeksianto tehdään esimerkiksi osuuskunnan, toiminimen tai kevytyrittäjyyden kautta.
Määrä: enintään 50 % toimeksiannon kokonaismäärästä, kuitenkin korkeintaan 1500 €
Kesto: työnantaja voi hakea toimeksiannon Helsinki-lisää korkeintaan kahteen toimeksiantoon vuodessa, ja toimeksiantosopimuksessa on huomioitava työttömyysturvaan ja työnantajavelvoitteisiin liittyvät asiat.

Lisätietoja:
Mirkka Kesti-Helia, puh. 040 198 5891
Sonja Vuorela, puh. 040 183 3021

helsinkilisa@hel.fi

Palvelusta vastaa:

Keskushallinto

Suomeksi | På svenska » | In English »