Suoraan sisältöön

Historiatoimikunta

Historiatoimikunnan tehtävänä on

  • suunnitella ja tuottaa Helsingin kaupungin historian uutta tutkimusta
  • suunnitella ja tuottaa yleistajuisia ja erikielisiä versioita jo laadituista tutkimuksista eri julkaisukanaville
  • syventää tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa tietoisuutta Helsingin historiasta ja edistää kaupungin paikallishistorian tutkimusta ja tietoisuutta kaupunginosien ja alueiden historiasta
  • tukea kaupungin historiahankkeiden tekemistä sekä Helsingin historian tuotteistamista ja tuottaa kaupunkihistoriaa yhdessä kaupungin muiden toimijoiden kanssa.

Toimikunta suorittaa lisäksi muitakin kaupunginhallituksen sille antamia kaupungin historian selvittämiseen liittyviä tehtäviä.

Jäsen  Henkilökohtainen varajäsen
Laura Kolbe, puheenjohtaja
professori
Marjaana Niemi
professori
Erkki Tuomioja, varapuheenjohtaja
dosentti
Minna Sarantola-Weiss
tutkimuspäällikkö
Martti Häikiö
professori
Pia Olsson
professori
Jessica Parland-von Essen
dosentti
Tero Halonen
toiminnanjohtaja
Anu Lahtinen
professori
Ville Ylikahri
työväenopiston rehtori
Jussi Jääskeläinen
tiedontahallintapäällikkö
Panu Haavisto
erikoistutkija
Toimikunnan sihteeri

Ida Suolahti

Historiatoimikunnan sihteerin yhteystiedot:
kaupunginkanslian vaihde, puh. 09 310 1641,
etunimi.sukunimi@hel.fi.