Suoraan sisältöön

Historiatoimikunta

Historiatoimikunnan tehtävänä on

  • suunnitella ja tuottaa Helsingin kaupungin historian uutta tutkimusta
  • suunnitella ja tuottaa yleistajuisia ja erikielisiä versioita jo laadituista tutkimuksista eri julkaisukanaville
  • syventää tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa tietoisuutta Helsingin historiasta ja edistää kaupungin paikallishistorian tutkimusta ja tietoisuutta kaupunginosien ja alueiden historiasta
  • tukea kaupungin historiahankkeiden tekemistä sekä Helsingin historian tuotteistamista ja tuottaa kaupunkihistoriaa yhdessä kaupungin muiden toimijoiden kanssa.

Toimikunta suorittaa lisäksi muitakin kaupunginhallituksen sille antamia kaupungin historian selvittämiseen liittyviä tehtäviä.


Toimikunnan jäsenet ja varajäsenet


Varsinainen jäsen Varajäsen
Laura Kolbe, pj. Samu Nyström
professori dosentti
Erkki Tuomioja, vpj. Ville Ylikahri 
dosentti
pääsihteeri
Martti Häikiö Marjaana Niemi
professori professori
Jessica Parland-von Essen Panu Haavisto
dosentti
erikoistutkija 
Anu Lahtinen Pia Olsson
professori  professori 
Jussi Jääskeläinen
Minna Sarantola-Weiss
tiedonhallintapäällikkö
tutkimuspäällikkö


Toimikunnan sihteeri

Ida Suolahti

Historiatoimikunnan sihteerin yhteystiedot:
kaupunginkanslian vaihde, puh. 09 310 1641,
etunimi.sukunimi@hel.fi.

JAA