Suoraan sisältöön
Katso yhteystiedot

Helsingin kaupungin kirjaamo

Pohjoisesplanadi 11-13
00170 Helsinki
PL 10, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 13700
Toimipiste kartalla

Päätöksenteko

Helsingin kaupunginkanslia on kaupunginhallituksen alainen virasto. Se toimii kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajiston yleisenä suunnittelu-, valmistelu- ja toimeenpanoelimenä.

Kaupunginkansliassa hoidetaan myös eräiden toimikuntien ja neuvottelukuntien sihteerin tehtävät.

Hallinnollisten asioiden käsittelyvaiheista ja päätöksistä saa tietoa kaupungin kirjaamosta.

Kaupunginkanslia tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kaupungin toimintaan.

Toimintaa ohjaa kaupunginkanslian toimintasääntö.