Suoraan sisältöön

Päätöksenteko

Helsingin kaupunginkanslia on kaupunginhallituksen alainen virasto. Se toimii kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajiston yleisenä suunnittelu-, valmistelu- ja toimeenpanoelimenä.

Kaupunginkansliassa hoidetaan myös eräiden toimikuntien ja neuvottelukuntien sihteerin tehtävät.

Hallinnollisten asioiden käsittelyvaiheista ja päätöksistä saa tietoa kaupungin kirjaamosta.

Kaupunginkanslia tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kaupungin toimintaan.

Toimintaa ohjaa kaupunginkanslian toimintasääntö.