Suoraan sisältöön

Osallisuus- ja neuvontayksikkö

Osallisuus ja neuvonta -yksikköä johtaa osallisuus- ja vuorovaikutuspäällikkö Johanna Seppälä.
Yksikkö jakaantuu neljään tiimiin: vuorovaikutus, alueosallisuus, neuvonta ja sovittelutoiminta.


Vuorovaikutus

Vuorovaikutustiimi kehittää helsinkiläisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia sekä tilaisuuksissa ja tapahtumissa että digitaalisissa kanavissa. Teemme yhteistyötä helsinkiläisten asukkaiden, järjestöjen, hallintokuntien ja päätöksentekijöiden kanssa.

Vuorovaikutustiimille kuuluvat myös Helsingin vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikuntien työn organisointi. Tiimin vastuulla on osaltaan myös digikuilun ehkäisy ja digiosaamisen vahvistamisen kaupunkitasoinen koordinaatio sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioiden koordinointi kaupungissa.

Vuorovaikutus Facebookissa
Helsingin vaikuttamiskanavat

Lisätiedot: vuorovaikutuspäällikkö Titta Reunanen,
puh, 310 23437, titta.reunanen@hel.fi.


Alueosallisuus

Alueosallisuustiimi edistää alueellista osallistumista ja vuorovaikutusta Helsingin kaupunginosissa sekä Helsingin osallisuus- ja vuorovaikutusmallin kaupunkitasoista toteutumista.

Alueosallisuustiimi vastaa stadiluotsitoiminnasta sekä osallisuusrahaston sääntöjen mukaisesta kaupunkitasoisesta osallistuvan budjetoinnin valmistelusta ja toimeenpanosta yhdessä toimialojen kanssa.

Stadiluotsit toimivat alueellisina työntekijöinä, joiden puoleen kaupunkilaiset ja paikallistoimijat voivat kääntyä tarvitessaan apua aloitteiden ja kehittämisehdotustensa edistämisessä. Stadiluotsit toimivat sillanrakentajana asukkaiden ja kaupungin välillä, ohjaavat ja neuvovat eri vaikuttamiskanavien löytämisessä ja tukevat osallistuvan budjetoinnin yhdenvertaista alueellista toteutumista.

Lisäksi alueosallisuustiimi vastaa asukasosallisuuden avustusten valmistelusta, pormestarin asukasiltojen järjestämisestä ja kaupungin osallisuusverkoston toiminnan koordinoinnista ja kehittämisestä.

Lisätiedot: alueosallisuuspäällikkö Johanna Sinkkonen,
puh. 310 37914, johanna.sinkkonen@hel.fi.


Kaupungin neuvonta ja maahanmuuttoneuvonta

Neuvonta antaa tietoa ja neuvontaa Helsingin kaupungin palveluihin liittyvissä kysymyksissä. Maahanmuuttoneuvonta antaa tietoa ja neuvontaa maahanmuuttoon liittyvissä asioissa usealla eri kielellä. Neuvonta tapahtuu puhelimen, chatin ja sähköpostin sekä kasvotusten. Neuvonta vastaa myös kaupungille tulevista palautteista ohjaten ne eteenpäin asianomaiselle taholle.

Helsinki-info, neuvonta.hel.fi

Lisätiedot: neuvontapäällikkö Anne Nissinen, puh. 09 310 24443, anne.k.nissinen@hel.fi


Sovittelutoiminta

Helsingin sovittelutoiminta -  http://www.sovittelutoiminta.fi/

Sovittelu tarjoaa lakisääteisen mahdollisuuden rikosten ja riitojen aiheuttamien ristiriitojen selvittämiseksi ja ratkaisemiseksi. Sovittelu on maksuton palvelu, jossa rikoksen tai riidan osapuolilla on mahdollisuus puolueettomien sovittelijoiden välityksellä kohdata toisensa luottamuksellisessa sovitteluneuvottelussa.

Sovittelu voidaan toteuttaa sellaisten osapuolten kesken, jotka ovat henkilökohtaisesti ilmaisseet suostuvansa sovitteluun. Sovittelijoina toimivat tehtävään koulutetut vapaaehtoiset sovittelijat, jotka toimivat sovittelutoimiston ammattihenkilöstön ohjauksessa.

Sovittelu voidaan ottaa huomioon syyteharkinnassa tai oikeudessa rangaistusta mitattaessa.

Lisätiedot: sovittelutoiminnan päällikkö Sini Heino-Mouhu, puh 09 310 43517, sini.heino-mouhu@hel.fi