Suoraan sisältöön

Viestintäosasto

Helsingin kaupungin verkkosivut avattuna mobiililaitteessa. Kuva: Kimmo Brandt / Helsingin kaupunki

Viestintäosasto huolehtii Helsingin keskitetystä viestinnästä ja koko kaupungin viestinnän koordinoinnista, markkinoinnista, yleis- ja maahamuuttoneuvonnasta sekä osallisuudesta ja vuorovaikutuksesta. 

Osastoa johtaa viestintäjohtaja Liisa Kivelä.

Viestintä

Ulkoisen viestinnän yksikkö tiedottaa kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päätöksistä. Sen toimialaan kuuluvat myös kotimaisen ja kansainvälisen median palvelu ja kanslian eri osastojen ulkoisen viestinnän tuki.

Sisäisen viestinnän yksikön toimialaan kuuluvat kaupungin henkilöstöasioiden viestintä, työnantajamaine, muutosviestintä, sisäisten viestintäkanavien kehittäminen ja sisällöntuotanto sekä viestintävalmennukset.

Sisällöntuotannon yksikkö toimittaa kaupungin keskitettyjä ulkoisen digitaalisen viestinnän kanavia,  Hel.fi-verkkosivuja ja neljä kertaa vuodessa ilmestyvää asukaslehteä, Helsinki-lehteä, tuottaa Helsinki-kanava-videopalvelua, ylläpitää monikielisen Suomi-tiedon Infofinlandia sekä toimittaa Helsingin kaupungin keskitettyjä some-kanavia.

Yhteystiedot medialle »

Osallisuus ja neuvonta

Osallisuus ja neuvonta -yksikön toimialaan kuuluvat vuorovaikutuksen ja sähköisten osallistumispalvelujen sekä alueellisen osallistumisen mallien kehittäminen ja kaupunkitasoinen koordinointi, kaupungin yleisneuvonta ja maahanmuuttoasioiden erityisneuvonta sekä sovittelutoiminta.

Kaupungin brändi

Brändiyksikön toimialaan kuuluvat markkinointi, tapahtumallisuuden kehittäminen, tapahtumat, kaupungin brändin johtaminen, kaupungin visuaalisen ilmeen ohjaus.Protokolla ja vieraanvaraisuus
-tiimi  koordinoi edustustilaisuuksien järjestelyitä sekä neuvoo kaupungin vieraanvaraisuuteen, edustamiseen ja protokollaan liittyvissä kysymyksissä.