Suoraan sisältöön

Viestintäosasto

Viestintä, osallisuus ja neuvonta, vieraanvaraisuus sekä markkinointi muodostavat yhdessä viestintäosaston. Osastoa johtaa viestintäjohtaja Liisa Kivelä.

Osasto huolehtii Kanslian viestinnästä ja kaupungin viestintätoimintojen koordinoinnista. Osasto huolehtii myös kaupungin yleis- ja maahanmuuttoneuvonnasta sekä  kaupungin vuorovaikutuksen ja osallisuuden kehittämisestä ja niiden koordinoinnista.

Viestintä

Viestintäyksikön toimialaan kuuluvat 

  • kaupunkia koskeva kotimainen ja kansainvälinen yleisviestintä
  • kaupungin keskushallinnon, talous- ja elinkeinoasioiden ja henkilöstöasioiden viestintä
  • kaupungin keskitetty ulkoinen verkkoviestintä
  • kaupungin hallintokuntien viestinnän ohjeistus ja koordinointi.

Viestintäyksikkö tiedottaa kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja kaupunginkanslian toiminnasta ja päätöksistä ja kertoo kaupungin asukkaille kaupungin palveluista ja muusta toiminnasta. Yksikkö palvelee kotimaisia ja ulkomaisia toimittajia. Yksikkö toimittaa kaupungin Hel.fi-verkkosivuja ja neljä kertaa vuodessa ilmestyvää asukaslehteä, Helsinki-infoa.

Lisää viestinnästä »
Yhteystiedot medialle »

Vuorovaikutus ja osallisuus

Osallisuus ja neuvonta -yksikön toimialaan kuuluvat 

  • vuorovaikutuksen ja sähköisten osallistumispalvelujen sekä alueellisen osallistumisen mallien kehittäminen ja kaupunkitasoinen koordinointi
  • alueosallisuus
  • kaupungin neuvonta ja maahanmuuttoneuvonta
  • sovittelutoiminta
  • sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kaupunkitasoinen kehittäminen ja koordinointi

Vuorovaikutustiimi organisoi ja kehittää helsinkiläisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia edistäviä palveluita.

Alueosallisuustiimi koostuu stadiluotseista, jotka vauhdittavat kaupunkilaisten aloitteita ja auttavat kaupunginosien verkostoja löytämään toisensa. Stadiluotsin toimivat sillanrakentajina kaupunkilaisten ja kaupunkiorganisaation välillä sekä vastaavat esimerkiksi osallistuvasta budjetoinnista alueilla.

Neuvonta ja maahanmuuttoneuvonta neuvovat kaupungin palveluihin ja maahanmuuttoon liittyvissä kysymyksissä puhelimen, chatin, sähköpostin ja Twitterin välityksellä sekä kasvotusten.

Lisää osallisuudesta ja neuvonnasta

Vieraanvaraisuus ja markkinointi ovat myös osa uuden osaston toimintaa.

JAA