Suoraan sisältöön

Viestintäosasto

Helsingin kaupungin verkkosivut avattuna mobiililaitteessa. Kuva: Kimmo Brandt / Helsingin kaupunki

Viestintäosasto huolehtii Helsingin keskitetystä viestinnästä ja koko kaupungin viestinnän koordinoinnista, markkinoinnista, yleis- ja maahanmuuttoneuvonnasta sekä osallisuudesta ja vuorovaikutuksesta. 

Osastoa johtaa viestintäjohtaja Liisa Kivelä.

Viestintä

Ulkoisen viestinnän yksikkö tiedottaa kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päätöksistä. Sen toimialaan kuuluvat myös kotimaisen ja kansainvälisen median palvelu ja kanslian eri osastojen ulkoisen viestinnän tuki.

Sisäisen viestinnän yksikön toimialaan kuuluvat kaupungin henkilöstöasioiden viestintä, työnantajamaine, muutosviestintä, sisäisten viestintäkanavien kehittäminen ja sisällöntuotanto sekä viestintävalmennukset.

Sisällöntuotannon yksikkö toimittaa kaupungin keskitettyjä ulkoisen digitaalisen viestinnän kanavia,  Hel.fi-verkkosivuja ja neljä kertaa vuodessa ilmestyvää asukaslehteä, Helsinki-lehteä, tuottaa Helsinki-kanava-videopalvelua, ylläpitää monikielisen Suomi-tiedon Infofinlandia sekä toimittaa Helsingin kaupungin keskitettyjä some-kanavia.

Brändi

Brändiyksikön toimialaan kuuluvat Helsingin brändin ja markkinointistrategian johtaminen ja kehittäminen, brändi-identiteetin linjaukset ja ohjaus, tapahtumallisuuden kehittäminen ja kaupunkiyhteiset kumppanuustapahtumat ja suurtapahtumahaut sekä priorisoidut brändi- ja markkinointitoimenpiteet.

Yhteystiedot medialle »

Osallisuus ja neuvonta

Osallisuus ja neuvonta -yksikön toimialaan kuuluvat vuorovaikutuksen ja sähköisten osallistumispalvelujen sekä alueellisen osallistumisen mallien kehittäminen ja kaupunkitasoinen koordinointi, kaupungin yleisneuvonta ja maahanmuuttoasioiden erityisneuvonta sekä sovittelutoiminta.

Protokolla ja vieraanvaraisuus

Protokolla ja vieraanvaraisuus -tiimi koordinoi edustustilaisuuksien ja erilaisten tapahtumien järjestelyitä sekä neuvoo kaupungin vieraanvaraisuuteen, edustamiseen ja protokollaan liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi tiimissä koordinoidaan kansainvälisiä asiantuntija-vierailuita.