Tietotekniikka- ja viestintäosasto

Tietotekniikka- ja viestintäosasto huolehtii tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyntämisen ohjauksesta ja tietohallinnon yhteentoimivuuden kehittämisestä kaupunginhallinnossa sekä keskushallinnon tietotekniikasta.

Lisäksi osasto huolehtii keskushallinnon viestinnästä ja kaupungin viestintätoimintojen koordinoinnista. Osasto huolehtii myös kaupungin yleis- ja maahanmuuttoneuvonnasta sekä  kaupungin vuorovaikutuksen ja osallisuuden kehittämisestä ja niiden koordinoinnista.

Tietotekniikka

Tietotekniikkayksikön toimialaan kuuluvat 

 • kaupungin tietotekniikkatoiminnon kehittämisen ohjaus
 • kaupungin tietotekniikkaohjelman valmistelu ja toimeenpanon johtaminen
 • kokonaisarkkitehtuurin kehittämisen ohjaus
 • kaupungin yhteisestä tietoteknisestä infrastruktuurista vastaaminen
 • kaupungin strategisten tietojärjestelmien ja verkkopalvelujen kehittäminen.

Viestintä

Viestintäyksikön toimialaan kuuluvat 

 • kaupunkia koskeva kotimainen ja kansainvälinen yleisviestintä
 • kaupungin keskushallinnon, talous- ja elinkeinoasioiden ja henkilöstöasioiden viestintä
 • kaupungin keskitetty ulkoinen verkkoviestintä
 • kaupungin hallintokuntien viestinnän ohjeistus ja koordinointi.

Viestintäyksikkö tiedottaa kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja keskushallinnon toiminnasta ja päätöksistä ja kertoo kaupungin asukkaille kaupungin palveluista ja muusta toiminnasta. Yksikkö palvelee kotimaisia ja ulkomaisia toimittajia. Yksikkö toimittaa kaupungin Hel.fi -verkkosivuja ja kuusi kertaa vuodessa ilmestyvää asukaslehteä, Helsinki-infoa.

Lisää viestinnästä »
Yhteystiedot medialle »

Vuorovaikutus ja osallisuus

Osallisuus ja neuvonta -yksikön toimialaan kuuluvat 

 • vuorovaikutuksen ja sähköisten osallistumispalvelujen sekä alueellisen osallistumisen mallien kehittäminen ja kaupunkitasoinen koordinointi
 • kaupungin yleisneuvonta ja maahanmuuttoasioiden erityisneuvonta
 • kaupungintalon näyttelytoiminta.

Asukasyhteistyö organisoi ja kehittää helsinkiläisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia edistäviä palveluita.

Virka Galleria järjestää vaihtuvia näyttelyitä, tapahtumia, konsertteja ja elokuvaesityksiä.

Virka Infon palvelupiste sijaitsee Helsingin kaupungintalon ala-aulassa ja sen asiantuntijat neuvovat kaupunkilaisia henkilökohtaisesti, verkkosivuilla, sähköpostitse sekä puhelimitse numerossa 09 310 11 111.

Infopankki.fi -verkkopalvelu tarjoaa tietoa niille, jotka ovat muuttaneet Suomeen tai harkitsevat sitä. Palvelussa on perustietoa suomalaisesta yhteiskunnasta kuin myös esimerkiksi tarvittavista luvista 12 kielellä. Infopankki ylläpitää myös finnishcourses.fi -palvelua, josta löytyy tietoja suomen kielen kursseista Helsingin seudulla.

Lisää osallisuudesta ja neuvonnasta

Kaupunginkanslian ICT-palvelut

Tietotekniikka- ja viestintäosasto huolehtii kaupunginkanslian ICT-palveluista.

Osaston johto

Osastoa johtaa tietotekniikka- ja viestintäjohtaja va. Markku Raitio.

JAA