Suoraan sisältöön

Tietohallinto

Tietohallinto huolehtii tietoteknologioiden hyödyntämisen ohjauksesta ja tietohallinnon yhteentoimivuuden kehittämisestä kaupunginhallinnossa sekä keskushallinnon tietotekniikasta.

Tietohallinto

Tietohallintoyksikön toimialaan kuuluvat 

  • kaupungin tietohallinnon kehittämisen ohjaus
  • kaupungin tietotekniikkaohjelman valmistelu ja toimeenpanon johtaminen
  • kokonaisarkkitehtuurin kehittämisen ohjaus
  • kaupungin yhteisestä tietoteknisestä infrastruktuurista vastaaminen
  • kaupungin strategisten tietojärjestelmien ja verkkopalvelujen kehittäminen.