Suoraan sisältöön

Kestävä kehitys ja hankinnat

Kestävien hankintojen tavoitteena on vähentää energian ja materiaalien käyttöä sekä haitallisia ympäristövaikutuksia tuotteen, palvelun tai rakennuksen koko elinkaaren aikana ja luoda kannusteita uusien Cleantech-ratkaisujen syntyyn ja käyttöönottoon.

Tavoitteena on myös huolehtia sosiaalisten- ja eettisten periaatteiden toteutumisesta hankinnoissa. Helsinki haluaa muiden eurooppalaisten kaupunkien tapaan kehittää hankintojaan kestävämmiksi. Helsingin ympäristöpolitiikassa on asetettu kunnianhimoisia tavoitteita erityisesti ekologisesti kestävien hankintojen edistämiseksi.

Hankinnat ja kilpailutus edistää kestävän kehityksen huomioimista hankinnoissa. Yhteishankintakilpailutuksista yli 62,5 prosenttia sisälsi kestävän kehityksen kriteereitä vuonna 20186.

Helsingin kaupunki toimii aktiivisesti kestävien julkisten hankintojen kansainvälisessä yhteistyössä. Helsinki on mukana ICLEI- järjestön Procura+-kampanjassa , ja Helsinki on Global Lead Cities Network -verkoston perustajajäsen.