Suoraan sisältöön
Katso yhteystiedot

Talous- ja suunnitteluosasto

Pohjoisesplanadi 15-17
00170 Helsinki
PL 20, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 1641
Toimipiste kartalla

Aluerakentaminen

Pohjoisesplanadi 15-17 B, 2. krs
00170 Helsinki
PL 20, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 1641
Toimipiste kartalla

Henkilöstökassa

Toinen linja 4 A
00530 Helsinki
PL 26, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 36260, +358 9 310 36080
Toimipiste kartalla

Talous- ja suunnitteluosasto

Talous- ja suunnitteluosasto huolehtii mm. kaupungin talouden, toiminnan ja konsernin ohjauksesta sekä kaupunkistrategiasta ja hallinnon kehittämisestä.

Osaston päällikkönä toimii rahoitusjohtaja Tuula Saxholm. Osasto jakautuu kuuteen yksikköön:

Aluerakentaminen

Aluerakentaminen-yksikön toimialaan kuuluvat aluerakentamisprojektien ja erikseen sovittujen kaupunkikehityshankkeiden suunnittelun ja toteutuksen johtaminen, asunto-, palvelu- ja toimitilarakentamisen koordinointi sekä aluerakentamisprojektien investointitalouden suunnittelu ja ohjaus.

Aluerakentaminen-yksikköä johtaa aluerakentamispäällikkö.

Asuminen

Asuminen-yksikön toimialaan kuuluvat asuntopolitiikan ja alueellisen kaupunkiuudistuksen valmistelu ja johtaminen, asumisen ja asuntokannan kehittämistehtävät, asumista, rakentamista ja alueiden kehittämistä tukevat tilastot, tutkimukset ja selvitykset sekä asumisen edunvalvonta ja MAL-seutuyhteistyö.

Asuminen-yksikköä johtaa asunto-ohjelmapäällikkö.

Hankinnat ja kilpailuttaminen

Hankinnat ja kilpailuttaminen -yksikön toimialaan kuuluvat kaupungin hankintatoimen ohjaus ja kehittäminen, kaupungin yhteishankintojen ja keskushallinnon erillishankintojen valmistelu ja kilpailuttaminen, yhteishankintojen sopimushallinta, sekä harmaan talouden torjuntaan liittyvät tehtävät.

Yksikössä on kilpailuttaminen-tiimi.

Hankinnat ja kilpailuttaminen -yksikköä johtaa hankintajohtaja.

Hankinnat ja kilpailuttaminen

Konserniohjaus

Konserniohjausyksikön toimialaan kuuluvat konserni- ja omistajaohjauksen koordinointi-, kehittämis- ja valmistelutehtävät, konserniyhteisöjen talousseuranta ja siihen liittyvä raportointi sekä kaupunkikonsernia ja sen rakenteita koskevat erillisselvitykset.

Konserniohjausyksikköä johtaa konserniohjauksen päällikkö.

Rahoitus

Rahoitusyksikön toimialaan kuuluvat rahoituksen hankinta ja sijoitustoiminta, lainojen ja takauksien hoito, maksuvalmiussuunnittelu, kaupungin pankkitilien ja konsernitilijärjestelmän hallinta, vakuutusasiat sekä muut rahoituksen kehittämis-, koordinointi- ja valmistelutehtävät. Lisäksi yksikkö huolehtii henkilöstökassatoiminnasta.

Yksikössä on henkilöstökassa ja henkilölainat -tiimi.

Rahoitusyksikköä johtaa rahoituspäällikkö.

Talouden ohjaus

Talouden ohjaus -yksikön toimialaan kuuluvat talouden, toiminnan ja investointien suunnittelu, ohjaus ja kehittäminen sekä toiminnan suunnitteluun liittyvät hallinnon kehittämistehtävät. Yksikkö vastaa kaupungin talousarvion, -suunnitelman ja investointiohjelman laatimisesta sekä näihin liittyvistä ohjeista ja selvityksistä, strategian toimeenpanon koordinoinnista talouteen ja toimintaan liittyvässä vuosisuunnittelussa ja -seurannassa sekä raportoinnissa. Lisäksi yksikkö huolehtii kaupunkiyhteisten talouden järjestelmien omistajuudesta ja kehittämisestä.

Talouden ohjaus -yksikköä johtaa talousarviopäällikkö.