Suoraan sisältöön

Talous- ja suunnitteluosasto

Talous- ja suunnitteluosasto huolehtii mm. kaupungin talouden, toiminnan ja konsernin ohjauksesta sekä kaupunkistrategiasta ja hallinnon kehittämisestä.

Osaston päällikkönä toimii rahoitusjohtaja Tuula Saxholm. Osasto jakautuu viiteen yksikköön:

Aluerakentaminen, asuminen ja investoinnit

Yksikön toimialaan kuuluvat

 • asuntopolitiikan valmistelu
 • kaupunkirakenteen ja asumisen kehittäminen
 • aluerakentamisprojektien suunnittelun ja toteutuksen ohjaus
 • asunto-, palvelu- ja toimitilarakentamisen koordinointi
 • maankäytön, liikenteen ja asumisen seudullinen kehittäminen
 • investointitalouden ohjaus
 • asumisen ja alueiden kehittämistä tukevat erityisselvitykset ja tutkimukset

Kaupunkitutkimus ja -tilastot

Yksikön toimialaan kuuluvat

 • kaupungin kehittämisessä tarvittavien tutkimus- ja tilastotietojen hankinta, tuottaminen ja käytön
  hallinta, ylläpito ja kehittäminen
 • kaupunkitutkimukseen ja tilastotoimeen liittyvä koordinaatio ja yhteistyö
 • kaupunkiyhteisten tilasto- ja tutkimustietoaineistojen hankinnan ja hallinnan ohjaaminen ja koordinointi

Strategiat ja kehitys

Yksikön toimialaan kuuluvat

 • kaupungin strateginen suunnittelu ja koordinointi
 • seudullisten ja kansallisten ohjelmien koordinointi
 • hallinnon ja johtamisen kehittäminen
 • keskitettyjen kehittämishankkeiden koordinointi ja toteutus
 • riskienhallintaan liittyvät tehtävät
 • Kanslian kehittäminen

Talous- ja konserniohjaus

Yksikön toimialaan kuuluvat

 • kaupungin talousarvion ja taloussuunnitelman laadinta
 • kaupungin rahoituksesta huolehtiminen
 • talouden, hankintojen ja konsernin ohjaus
 • henkilöstökassa
 • Kanslian taloushallinto

Tietohallinto

Yksikön toimialaan kuuluvat

 • kaupungin tietohallinnon ohjauksen ja yhteentoimivuuden kehittäminen
 • tietohallinnon strateginen suunnittelu ja seuranta
 • tietoteknisen perusinfrastruktuurin palvelujen järjestäminen
 • yhteisten ja strategisesti keskeisten tietojärjestelmien ja ICT-palvelujen kehittäminen
 • yhteisten tietojärjestelmien ja tietovarastojen sovellushallinta 
 • Kanslian tietohallinto ja lähituki
JAA