Suoraan sisältöön

Strategiaosasto

Strategiaosasto huolehtii kaupungin strategisesta kehittämisestä ja strategisesti keskeisten asiakokonaisuuksien ja hankkeiden koordinoinnista, digitalisaation ja tietohallinnon ohjauksesta, tilastoja tutkimustoiminnasta sekä kansainvälisistä asioista.

Strategiajohtaja Markus Kühn.

Strategiaosastossa on seuraavat yksiköt:

  • Kansainväliset asiat
  • Kaupunkitieto
  • Strategiat ja kehitys
  • Tietohallinto

Kansainväliset asiat -yksikön toimialaan kuuluvat kaupungin kansainvälisen toiminnan koordinointi, kansainvälinen edunvalvonta, vuorovaikutus kaupungin ulkomaisten kumppanien, yhteistyökaupunkien ja -verkostojen kanssa sekä EUhankerahoituksen koordinointi.

Kaupunkitietoyksikön toimialaan kuuluvat kaupungin kehittämisessä tarvittavien tutkimus- ja tilastotietojen hankinta, tuottaminen ja käytön hallinta, ylläpito ja kehittäminen sekä kaupunkitutkimus. Lisäksi yksikkö vastaa kaupunkitutkimukseen ja tilastotoimeen liittyvästä koordinaatiosta ja yhteistyöstä sekä ohjaa ja koordinoi kaupunkiyhteistä tilasto- ja tutkimustietoaineistojen hankintaa ja hallintaa.

Yksikön tiimit ovat tutkimus- ja tilastotiedot sekä kaupunkitutkimus.

Strategiat ja kehitys -yksikön toimialaan kuuluvat kaupungin strateginen kehittäminen, suunnittelu ja koordinointi, seudullisten ja kansallisten ohjelmien koordinointi, strategisesti keskeisten asiakokonaisuuksien ja hankkeiden koordinointi ja toteutus sekä riskienhallintaan liittyvät tehtävät.

Tietohallintoyksikön toimialaan kuuluvat kaupungin tietohallinnon kokonaisohjauksen ja yhteentoimivuuden kehittäminen, tietohallinnon strateginen suunnittelu ja seuranta, tietoteknisen perusinfrastruktuurin palvelujen järjestäminen ja ylläpito, yhteisten ja strategisesti keskeisten tietojärjestelmien ja ICTpalvelujen kehittäminen, yhteisten tietojärjestelmien ja tietovarastojen sovellushallinta sekä kaupunginkanslian tietohallinto ja lähituki.

Yksikön tiimit ovat tietohallinnon ohjaus, ICT-kehitys, ICT-palvelut, sovellushallinta sekä kanslian ICT. ICT-kehitys-tiimissä on hankepalvelut-alatiimi ja ohjelmistokehitys-alatiimi. Kanslian ICT -tiimissä on lähituki-alatiimi.

Strategiaosastoon kuuluvat lisäksi seuraavat suoraan strategiajohtajan alaisuuteen sijoittuvat toiminnot: digitalisaatio, edunvalvonta ja Helsinki Lab.