Suoraan sisältöön

Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi- ja varmistus- sekä konsultointitoimintaa, jonka tarkoituksena on tuottaa lisäarvoa Helsingin kaupungille ja parantaa sen toimintaa.

Sisäinen tarkastus tukee kaupungin johtoa tavoitteiden saavuttamisessa tarkastamalla ja arvioimalla kaupungin valvonta-, johtamis- ja hallintoprosessien sekä riskienhallinnan tuloksellisuutta ja esittämällä toimenpide-ehdotuksia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiseksi.

Sisäistä tarkastusta johtaa Pia Linja

Sisäisen tarkastuksen toimintaohje


Sisäinen tarkastus
Aleksanterinkatu 22-24
00170 Helsinki
PL 20
00099 Helsingin kaupunki
09 310 1641
kanslia.sisto@hel.fi