Suoraan sisältöön

Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi- ja varmistus- sekä konsultointitoimintaa, jonka tarkoituksena on tuottaa lisäarvoa Helsingin kaupungille ja parantaa sen toimintaa.

Sisäinen tarkastus tukee kaupungin johtoa tavoitteiden saavuttamisessa tarkastamalla ja arvioimalla kaupungin valvonta-, johtamis- ja hallintoprosessien sekä riskienhallinnan tuloksellisuutta ja esittämällä toimenpide-ehdotuksia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiseksi.

Sisäistä tarkastusta johtaa sisäisen tarkastuksen päällikkö Sari Kyllönen.

Sisäisen tarkastuksen toimintaohje

Sisäinen tarkastus
Unioninkatu 25
00170 Helsinki
PL 20
00099 Helsingin kaupunki
09 310 1641
kanslia.sisto@hel.fi