Suoraan sisältöön

Henkilöstöosasto

Henkilöstöosasto huolehtii kaupungin henkilöstöpolitiikan valmistelusta, keskitetystä työnantajatoiminnasta, yhteistoimintajärjestelmien kehittämisestä, kaupungin työnantajakuvasta ja henkilöstötiedottamisesta. Osasto huolehtii kaupungin henkilöstön saatavuuden ja liikkuvuuden edistämisestä sekä koordinoi kaupungin henkilöstöhankintaa ja vastaa kaupungin uudelleensijoitustoiminnasta. Lisäksi osasto tuottaa henkilöstöasioiden neuvontaa kaupungin esimiehille ja eläkeneuvontaa kaupungin henkilöstölle.

HR-tieto

HR-tietoyksikön toimialaan kuuluvat 

 • HR-tietojärjestelmien omistajuus
 • henkilöstöraportoinnin kehittäminen ja koordinointi
 • HR-palvelukartan ylläpito
 • prosessien kehittämisen koordinointi.

Osaaminen ja resurssit

Osaaminen ja resurssit -yksikön toimialaan kuuluvat 

 • strateginen henkilöstösuunnittelu
 • osaamisen johtaminen ja hallinta
 • rekrytoinnin ohjaus ja tuki
 • henkilöstön uudelleensijoitus, uraohjaus
 • täyttölupien hallinta, työvoimapankki ja henkilökunnan eläkeneuvonta.

Työhyvinvointi

Työhyvinvointiyksikön toimialaan kuuluvat 

 • työhyvinvoinnin johtaminen
 • työturvallisuus
 • työkyvyn tukeminen
 • kaupungin työsuojeluorganisaation johtaminen.

Työnantajapolitiikka

Työnantajapolitiikkayksikön toimialaan kuuluvat 

 • henkilöstöjohtamisen koordinointi
 • monimuotoisuuden johtaminen
 • henkilöstön osallistuminen ja vaikutusmahdollisuudet
 • palkitseminen ja palkitsemisjärjestelmät
 • virka- ja työehtosopimukset sekä muut työmarkkina-asiat
 • neuvottelutoiminta ja paikalliset sopimukset
 • esimiesten keskitetty HR-neuvonta
 • kaupungin henkilöstöpolitiikka konserniyhteisöissä.

Osaaminen ja uudistuminen

 • Yksikkö tuottaa kehittämis-, koulutus- ja konsultointipalveluja organisaation tarpeisiin. Palveluilla tuotetaan lisäarvoa johtamisen ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen sekä työyhteisöjen hyvinvoinnin ja toimivuuden parantamiseen.

Kaupunginkanslian henkilöstöasiat

Henkilöstöosasto huolehtii myös kaupunginkanslian henkilöstöasioista.

Johtaminen

Henkilöstöosaston päällikkö on va. henkilöstöjohtaja Asta Enroos.

JAA