Suoraan sisältöön

Henkilöstöosasto

Henkilöstöosasto huolehtii henkilöstöpolitiikasta, osaamisen johtamisen ja henkilöstösuunnittelun toimintatavoista, työhyvinvoinnista ja työturvallisuudesta sekä työnantajatoiminnasta ja HR-prosessien ohjaamisesta. Osasto huolehtii henkilöstön kehittämispalveluista ja muutostuesta.

Henkilöstöosastolla on seuraavat yksiköt:

Henkilöstön saatavuus -yksikön toimialaan kuuluvat henkilöstötarpeen ennakointi ja osaavan henkilöstön saatavuuden varmistaminen. Yksikkö koordinoi ja edistää työnantajakuvan kehittämistä, työnantajamarkkinointia sekä rekrytointiosaamista ja -menetelmien kehittämistä. Yksikkö vastaa ylimmän johdon rekrytointien koordinoinnista sekä keskitetyistä rekrytointia tukevista palveluista.

Yksikössä on kaksi tiimiä: rekrytointipalvelut sekä henkilöstön saatavuuden edistäminen.

Henkilöstön saatavuus -yksikköä johtaa yksikön päällikkö.

Johtaminen, onnistuminen ja työhyvinvointi -yksikön toimialaan kuuluvat johtamisen kehittäminen, onnistumisen johtamisen ja sen työkalujen kehittäminen. Yksikkö vastaa johtamisen ja työhyvinvoinnin johtamisen kehittämisestä.

Johtaminen, onnistuminen ja työhyvinvointi -yksikköä johtaa yksikön päällikkö.

Oppiminen ja uudistuminen -yksikön toimialaan kuuluvat johtamis- ja esihenkilötyön ja henkilöstön osaamisen kehittäminen sekä kaupungin uudistumista tukevat muutostuen palvelut. Yksikkö tuottaa kaupungin strategista uudistumista tukevaa koulutusta ja valmennusta Stadin Akatemian palveluina.

Yksikössä on uudistuminen-tiimi.

Oppiminen ja uudistuminen -yksikköä johtaa yksikön päällikkö.

Työkulttuuri ja HR-tieto -yksikön toimialaan kuuluvat työkulttuurin ja HR-tiedolla johtamisen uudistaminen. Yksikkö vastaa myös työntekijäkokemuksen kehittämisestä ja mittaamisesta sekä uudistuvan työkulttuurin työkalujen kehittämisestä. HR-tiedolla johtamisen osalta yksikkö vastaa tiedolla johtamisen osaamisen ja kyvykkyyden kehittämisestä sekä kaupunkitason HR-raportoinnin koordinoinnista.

Työkulttuuri ja HR-tieto -yksikköä johtaa yksikön päällikkö.

Vastuullinen työnantaja -yksikön toimialaan kuuluvat kaupungin työantajapolitiikan linjausten valmistelu ja kehittäminen. Yksikkö edistää ja koordinoi henkilöstön osallisuuden ja yhteistoiminnan sekä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista kaupungilla. Yksikköön kuuluvat palkkapolitiikan linjausten valmistelu ja vaikuttavien palkitsemisen menetelmien uudistaminen. Yksikkö kehittää HR-prosesseja ja -palveluja sekä HR-tietojärjestelmiä.

Yksikön tiimit ovat vaikuttava palkitseminen, HR-palvelujärjestelmät sekä työnantajapolitiikka.

Vastuullinen työnantaja -yksikköä johtaa henkilöstöpolitiikan johtaja.

Henkilöstöosaston päällikkö on henkilöstöjohtaja Nina Gros.