Suoraan sisältöön

Henkilöstöosasto

Henkilöstöosasto huolehtii kaupungin henkilöstöpolitiikan valmistelusta, keskitetystä työnantajatoiminnasta, yhteistoimintajärjestelmien kehittämisestä, kaupungin työnantajakuvasta ja henkilöstötiedottamisesta. Osasto huolehtii kaupungin henkilöstön saatavuuden ja liikkuvuuden edistämisestä sekä koordinoi kaupungin henkilöstöhankintaa ja vastaa kaupungin uudelleensijoitustoiminnasta. Lisäksi osasto tuottaa henkilöstöasioiden neuvontaa kaupungin esimiehille ja eläkeneuvontaa kaupungin henkilöstölle.

Henkilöstöosastossa on seuraavat yksiköt:

Henkilöstön saatavuus -yksikön toimialaan kuuluvat henkilöstötarpeen ennakointi ja osaavan henkilöstön saatavuuden varmistaminen. Yksikkö koordinoi ja edistää työnantajakuvan kehittämistä, työnantajamarkkinointia sekä rekrytointiosaamista ja -menetelmien kehittämistä.

Henkilöstön saatavuus -yksikköä johtaa strategisen resursoinnin päällikkö.

Johtamisen ja työkulttuurin kehittäminen -yksikön toimialaan kuuluu johtamisen kehittäminen ja kulttuurin uudistaminen. Yksikkö vastaa myös työntekijäkokemuksen kehittämisestä ja mittaamisesta sekä johtamisosaamisen uudistamisesta ja uudistuvan työkulttuurin työkalujen kehittämisestä. 

Johtamisen ja työkulttuurin kehittäminen -yksikköä johtaa johtamisen ja työkulttuurin kehittämisen päällikkö.

Onnistumisen johtaminen -yksikön toimialaan kuuluvat onnistumisen johtamisen ja sen työkalujen kehittäminen. Yksikkö vastaa työhyvinvoinnin johtamisen kehittämisestä.

Onnistumisen johtaminen -yksikköä johtaa henkilöstön kehittämispäällikkö.

Oppiminen ja uudistuminen -yksikön toimialaan kuuluvat esimiestyön ja henkilöstön osaamisen kehittäminen sekä kaupungin uudistumista tukevat muutostuen palvelut. Yksikkö tuottaa koulutusta ja valmennusta uudistumiseen kaupunkitasolla.

Yksikön tiimit ovat oppiminen ja uudistuminen.

Oppiminen ja uudistuminen -yksikköä johtaa strategisen uudistumisen päällikkö.

Vastuullinen työnantaja -yksikön toimialaan kuuluvat kaupungin työantajapolitiikan linjausten valmistelu ja kehittäminen. Yksikkö edistää ja koordinoi henkilöstön osallisuuden ja yhteistoiminnan sekä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista kaupungilla. Yksikköön kuuluu palkkapolitiikan linjausten valmistelu ja vaikuttavien palkitsemisen menetelmien uudistaminen. Yksikkö kehittää HRprosesseja ja -palveluja sekä HR-tietojärjestelmiä.

Yksikön tiimit ovat vaikuttava palkitseminen, HR-palvelujärjestelmät sekä työnantajapolitiikka.

Vastuullinen työnantaja -yksikköä johtaa henkilöstöpolitiikan päällikkö.

Henkilöstöosaston päällikkö on henkilöstöjohtaja Nina Gros.