Suoraan sisältöön

Oikeuspalvelut

Oikeuspalvelut huolehtii oikeudellisesta edunvalvonnasta ja asiantuntijapalvelujen tuottamisesta.
 

Yksityishenkilöiden palvelut

Oikeuspalvelut-yksikkö ei palvele yksityishenkilöitä. Yksityishenkilöt voivat pyytää oikeusapua ja oikeudellista neuvontaa oikeusaputoimistosta. 

Helsingin oikeusaputoimisto sijaitsee Salmisaaressa, osoitteessa: 
Porkkalankatu 13 G 
Puhelinnumero: 029 5660 120  

Hallinto ja palvelussuhteet

Hallinto ja palvelussuhteet -tiimin toimialaan kuuluvat hallinto- ja kunnallisoikeutta sekä palvelussuhteita koskevat asiat.

Rakentaminen ja vahingonkorvaukset

Rakentaminen ja vahingonkorvaukset -tiimin toimialaan kuuluvat maankäyttöä ja rakentamista sekä vahingonkorvauksia ja rikosoikeutta koskevat asiat.

Sopimukset ja hankinnat

Sopimukset ja hankinnat -tiimin toimialaan kuuluvat julkisia hankintoja, kilpailuoikeutta ja yleistä sopimusoikeutta koskevat asiat.

Yhteisöt ja verot

Yhteisöt ja verot -tiimin toimialaan kuuluvat yhteisöoikeutta, huoneenvuokraa, saatavien perintää ja verotusta koskevat asiat.

Johtaminen

Oikeuspalvelut-yksikön päällikkö on kaupunginlakimies Jenni Rope.