Suoraan sisältöön

Hallinto-osasto

Hallinto-osasto huolehtii kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja pormestarikunnan toimintaedellytyksistä, hallintomenettelyn ohjaamisesta, asianhallinnan ja asiakirjahallinnon johtamisesta, virastopalveluista, turvallisuus- ja varautumisasioista sekä oikeudellisesta edunvalvonnasta ja asiantuntijapalveluista.

Hallinto-osastossa on viisi yksikköä, jonka lisäksi osastoon kuuluu suoraan hallintojohtajan alaisuudessa toimivat erityisavustajatiimi ja kaupunginsihteerit-tiimi.

Hallinto-osaston päällikkö on hallintojohtaja Juha Summanen.

Hallintomenettely-yksikkö

Hallintomenettely-yksikön toimialaan kuuluvat kaupungin

  • hallintomenettelyn yleinen ohjaaminen ja kehittäminen
  • kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja pormestarikunnan päätösvalmistelusta, täytäntöönpanosta, päätöksenteon käytännön järjestelyistä ja sihteeritehtävistä huolehtiminen sekä kielenkäännöstehtävät
  • kaupunkitasoisen asianhallintajärjestelmän kehittäminen

Oikeuspalvelut

Oikeuspalvelujen toimialaan kuuluvat oikeudellisesta edunvalvonnasta huolehtiminen ja oikeudellisten asiantuntijapalvelujen tuottaminen.

Oikeuspalvelut-yksikkö ei palvele yksityishenkilöitä. Yksityishenkilöt voivat pyytää oikeusapua ja oikeudellista neuvontaa oikeusaputoimistosta.

Yksityishenkilöiden velka- ja velkajärjestelyneuvontaa antaa oikeusaputoimistojen talous- ja velkaneuvonta.

Tiedonhallintayksikkö

Tiedonhallintayksikön toimialaan kuuluvat

  • kaupungin asiakirjahallinnon johtaminen
  • kaupungin asiakirjahallinnon, asianhallinnan ja tietosuojan yleinen ohjaaminen ja kehittäminen
  • kaupungin pysyvästi säilytettävistä asiakirjatiedoista huolehtiminen
  • hallintoinformaatiopalvelu sekä kaupungin yleinen kirjaamotoimi

Tiedonhallintayksikön yhteydessä toimii tietosuojatiimi, joka avustaa tietosuojavastaavaa tämän EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisissa tehtävissä.

Turvallisuus- ja valmiusyksikkö

Turvallisuus- ja valmiusyksikön toimialaan kuuluvat

  • kaupungin organisaatioturvallisuuden ja yleisten turvallisuusasioiden koordinoiminen ja edistäminen
  • varautumisen, jatkuvuudenhallinnan ja paikallisen turvallisuussuunnittelun kaupunkitasoinen ohjaaminen

Virastopalveluyksikkö

Virastopalveluyksikön toimialaan kuuluvat kaupungin johdon ja kaupunginkanslian virasto-, turvallisuus-, posti-, kokous-, kuljetus-, AV- ja digipainopalvelut sekä kaupungin postinjakelun hallinnointi.