Suoraan sisältöön

Elinkeino-osasto

Elinkeino-osasto huolehtii kaupungin elinkeino-, innovaatio- ja kilpailukykypolitiikasta, yrittäjyyden edistämisestä, työllisyys- ja maahanmuuttoasioista, kansainvälisistä asioista sekä EU-hankerahoituksen koordinoinnista.

Lue lisää: Elinkeinopolitiikan painopisteet 2018–2021

Osastoa johtaa elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva.
Yhteystiedot
Osaston henkilökunta

Elinkeino-osastolla on viisi yksikköä:

Yrityspalvelut-yksikkö
- Edistää kaupungin yritysmyönteisyyttä, yritysasiakkuuksia ja yritysten toimintaedellytyksiä.
- Palvelee yritysasiakkaita  laajan keinovalikoiman avulla ja edistää yritysmyönteisyyttä koko kaupungin tasolla.
- Toimintaan kuuluu yritysten maankäyttö- ja toimitilakehittämisen sujuvoittaminen, yritys- ja elinkeinovaikutusten arviointi, yritysten tuki työllistämisessä, yritysluotsi-toiminta sekä merelliset asiat ja matkailu.
- yksikön päällikkö Ulla Tapaninen.

Innovaatiot ja uudet kokeilut -yksikkö
- Kehittää innovaatio- ja yritysekosysteemistä puuttuvia toimintoja.
- Kehittää kampuksia ja osaamiskeskittymiä.
- Rakentaa kokeilualustoja sekä edistää innovatiivisia hankintoja.
- Tekee yhteistyötä edelläkävijäkaupunkien ja verkostojen kanssa.
- Kehittää ja hallinnoi innovaatio/kehittämisinstrumentteja: mm. 6aika, innovaatiorahasto, KIC ja EIT  
- Toteuttaa innovaatiopolitiikkaa ja edunvalvontaa.
- Yksikön päällikkö Santtu von Bruun.

Työvoima- ja maahanmuutto -yksikkö
- Nopeuttaa työllistymistä, houkuttelee kansainvälisiä osaajia ja koordinoi kaupungin maahanmuuttoasioita.
- Auttaa helsinkiläisiä työttömiä työllistymään ja kouluttautumaan järjestämällä monipuolisia palveluja.
- Edistää osaavan työvoiman saantia yritysten työvoimatarpeisiin.
- Koordinoi kaupungin kotouttamisohjelmaa ja toimii toimialojen tukena maahanmuuttotyössä.
- Yksikön päällikkö Ilkka Haahtela.

Uudet yritykset -yksikkö
- Tavoitteena mahdollisimman monen uuden menestyvän yrityksen synnyttäminen Helsinkiin.
- Neuvoo ja auttaa yrittäjäksi aikovia. Palvelu on laatusertifioitu ja erittäin tuloksekas. Vuonna 2018 neuvonnan kautta sai alun 1 180 uutta helsinkiläistä yritystä.
- Tekee yhteistyötä yrittäjien, kevytyrittäjien, startupien ja scaleupien kanssa.
- Laaja kansainvälinen kumppaniverkosto, jonka palveluiden piiriin asiakkaita ohjataan tarpeen mukaan.
- Startup ja scaleup –ekosysteemin tukeminen Helsingissä.
- Yksikön NewCo Helsinki -nimen alla vuosittain yli 200 tapahtumaa useilla kielillä. Myös matchmakingia.
- Tietyin ehdoin matkatuki-rahoitusta helsinkiläisten yritysten kansainvälistymisen tukemiseksi.
- Yksikön päällikkö Tommo Koivusalo.

Kansainväliset asiat -yksikkö
- Vahvistaa kaupungin kilpailukykyä, vetovoimaa ja vaikuttavuutta kestävällä ja tuottavalla tavalla.
- Toimialaan kuuluvat kaupungin kansainvälisen toiminnan koordinointi, kansainvälinen edunvalvonta sekä vuorovaikutus kaupungin ulkomaisten kumppanien, yhteistyökaupunkien ja -verkostojen kanssa.
- Edistää toimialojen tekemää kansainvälistä yhteistyötä sekä kehittää ja uudistaa keskeisiä verkostoja.
- Yksikön päällikkö Jani Moliis.

Tilaa elinkeino-osaston uutiset:

JAA