Suoraan sisältöön

Elinkeino-osasto

Elinkeino-osasto huolehtii kaupungin elinkeino-, innovaatio- ja kilpailukykypolitiikasta, yrittäjyyden edistämisestä, työllisyys- ja maahanmuuttoasioista, kansainvälisistä asioista sekä EU-hankerahoituksen koordinoinnista.

Lue lisää: Elinkeinopolitiikan painopisteet 2018–2021


Osastoa johtaa elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva.
Yhteystiedot
Osaston henkilökunta

Elinkeino-osastossa on seuraavat yksiköt:

Innovaatiot ja uudet kokeilut -yksikön toimialaan kuuluvat innovaatiopolitiikka, tulevaisuuden elinkeinopohjan vahvistaminen, korkeakouluyhteistyö, innovaatioekosysteemin ja osaamiskeskittymien kehittäminen sekä uutta luovat kokeilut ja kokeiluympäristöt.

Innovaatiot ja uudet kokeilut -yksikköä johtaa yksikön päällikkö, innovaatiot ja uudet kokeilut.

Yksikön tiimit ovat kaupunki-innovaatiot-tiimi ja ekosysteemi-tiimi.

Työvoima ja maahanmuutto -yksikön toimialaan kuuluvat työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain mukaisten tehtävien hoitaminen, kaupungin työllisyydenhoidon kehittäminen ja koordinointi, kansainvälisten osaajien houkuttelu sekä kaupungin maahanmuuttoasioiden koordinointi. Yksikössä toimii kolme laajaa palvelukokonaisuutta: osaaminen ja uraohjaus, työhön kuntouttavat palvelut ja maahan muuttaneiden työllisyyttä edistävät palvelut. Lisäksi yksikössä toimii taustatyön ja kehittämisen tiimejä. Yhteensä työntekijöitä on n. 400.

Työvoima ja maahanmuuttoyksikköä johtaa maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö.

Uudet yritykset -yksikön toimialaan kuuluvat uuden yrittäjyyden edistäminen ja yrittäjyysekosysteemin kehittäminen, sekä kasvuyritysten ja niiden kansainvälistymisen tukeminen. Yksikön tiimit ovat yritysneuvontatiimi sekä kasvuyritystiimi. Uudet yritykset -yksikköä johtaa yksikön päällikkö, uudet yritykset.

Yrityspalvelut-yksikön toimialaan kuuluvat kaupungin yritysmyönteisyyden edistäminen sekä yritysasiakkuuksien ja yritysten toimintaedellytysten vahvistaminen.

Yrityspalvelut-yksikköä johtaa yksikön päällikkö, yrityspalvelut.

Kehittämisyksikkö, jota johtaa kehittämispäällikkö.

Tilaa elinkeino-osaston uutiset: