Suoraan sisältöön

Elinkeino-osasto

Elinkeino-osasto huolehtii kaupungin elinkeino-, innovaatio- ja kilpailukykypolitiikasta, yrittäjyyden edistämisestä sekä työllisyys- ja maahanmuuttoasioista.

Lue lisää elinkeinopolitiikan painopisteistä vuosille 2018–2021.

Osastoa johtaa elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva.  Kaikki Helsingin kaupungin yhteystiedot löydät täältä.

Elinkeino-osasto koostuu seuraavista yksiköistä:

  • Innovaatiot ja uudet kokeilut
  • Kehittämispalvelut
  • Matkailu
  • Työvoima ja maahanmuutto
  • Uudet yritykset eli NewCo Helsinki
  • Yrityspalvelut

Innovaatiot ja uudet kokeilut -yksikön toimialaan kuuluvat innovaatiopolitiikka, tulevaisuuden elinkeinopohjan vahvistaminen, korkeakouluyhteistyö, innovaatioekosysteemin ja osaamiskeskittymien kehittäminen sekä uutta luovat kokeilut ja kokeiluympäristöt.

Yksikön tiimit ovat kaupunki-innovaatiot-tiimi ja ekosysteemi-tiimi. Innovaatiot ja uudet kokeilut -yksikköä johtaa yksikön päällikkö Santtu von Bruun, puh. 040 357 7452, santtu.vonbruun(at)hel.fi.

Kehittämispalvelut-yksikön toimialaan kuuluvat osaston elinkeinotapahtumien ja -markkinoinnin, elinkeinopoliittisen edunvalvonnan, valmistelun, riskienhallinnan ja tiedontuotannon koordinointi sekä osaston digitaalisen kyvykkyyden kehittäminen ja kehittämis- ja tukipalveluiden tuottaminen. Kehittämispalvelut-yksikköä johtaa kehittämispäällikkö Anu Mänttäri, puh. 040 673 5335, anu.manttari(at)hel.fi.

Matkailuyksikön toimialaan kuuluvat matkailun edistäminen ja toimintaympäristön kehittäminen, matkailuneuvonta- ja destinaatiopalvelut sekä matkailutuotteiden, alan innovaatioiden ja tiedolla johtamisen edistäminen. Matkailuyksikköä johtaa matkailupäällikkö Nina Vesterinen, puh. 040 635 4508, nina.vesterinen(at)hel.fi. Yksiköstä löydät lisätietoa tästä.

Työvoima ja maahanmuutto -yksikön toimialaan kuuluvat työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain mukaisten tehtävien hoitaminen, kaupungin työllisyydenhoidon kehittäminen ja koordinointi, kansainvälisten osaajien houkuttelu sekä kaupungin maahanmuuttoasioiden koordinointi.

Yksiköön kuuluu kolme henkilöasiakaspalveluun keskittyvää palvelukokonaisuutta, jotka ovat osaamisen ja uraohjauksen palvelut, työhön kuntouttavat palvelut sekä maahan muuttaneiden työllisyyttä edistävät palvelut. Työvoima ja maahanmuutto -yksikköä johtaa maahanmuutto- ja työllisyysasioiden johtaja Ilkka Haahtela, puh. 040 125 9887, ilkka.haahtela(at)hel.fi.

Uudet yritykset –yksikön (eli NewCo Helsingin) toimialaan kuuluvat uuden yrittäjyyden edistäminen ja yrittäjyysekosysteemin kehittäminen sekä kasvuyritysten ja niiden kansainvälistymisen tukeminen.

Yksikön tiimit ovat yritysneuvontatiimi sekä kasvuyritystiimi. Uudet yritykset -yksikköä johtaa yksikön päällikkö Tommo Koivusalo, puh. 040 730 7761, tommo.koivusalo(at)hel.fi.

Yrityspalvelut-yksikön toimialaan kuuluvat kaupungin yritysmyönteisyyden edistäminen sekä yritysasiakkuuksien ja yritysten toimintaedellytysten vahvistaminen. Yrityspalvelut-yksikköä johtaa yksikön päällikkö Jani Moliis, puh. 040 522 4613, jani.moliis(at)hel.fi.

Tietoa elinkeino-osaston palveluista:

Elinkeino-osasto ylläpitää useita verkkosivuja, joista löydät tietoa osaston palveluista. Niistä merkittävimmät ovat Yritysten Helsinki, NewCo Helsingin eli uudet yritykset -yksikön oma kotisivu sekä kokeilutoimintaan keskittyvä testbed.helsinki-sivu. Lisäksi elinkeino-osaston toiminnasta saa hyvän kuva seuraamalla Twitterissä Helsinki Business -tiliä.

Yritysten Helsinki -sivusto tarjoaa tietoa yrityksille Helsingin kaupungin luvista ja ohjeista, työvoimasta, yritysneuvonnasta ja matkailuelinkeinosta. Lisäksi sivustolta löytyy linkit kaupungin muihin yrityksille suunnattuihin palveluihin. Sivuille pääset tästä.

NewCo Helsinki edistää Helsingin yrityskulttuuria ja startup-toimintaa. Sivusto tarjoaa aloittaville ja enintään viisi vuotta toimineille yrityksille kattavaa perustietoa, tukitoimia ja toimintamalleja menestyvään liiketoimintaan. Sivuille pääset tästä.

Testbed Helsinki -sivusto esittelee kattavasti Helsingin kaupungin tarjoamia uusien tuotteiden ja palvelujen kehitys- ja kokeilumahdollisuuksia. Sivusto on suunnattu erityisesti yrityksille sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimijoille. Sivuille pääset tästä.

Helsinki Business kokoaa Twitterissä elinkeino-osaston toimintaan liittyvät ajankohtaiset uutiset. Sivua päivittää Helsingin kaupunginkanslian ulkoisen viestinnän yksikkö. Sivulle pääset tästä.

Tilaa elinkeino-osaston uutiset uutiskirjeessä: