Suoraan sisältöön

Osastot ja yksiköt

Helsingin kaupunginkanslia toimii kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen yleisenä suunnittelu-, valmistelu- ja toimeenpanovirastona. 

Virastossa on kuusi osastoa: elinkeino-osasto, hallinto-osasto, henkilöstöosasto, strategiaosasto, talous- ja suunnitteluosasto ja viestintäosasto.

Viraston päällikkönä toimii kansliapäällikkö Sami Sarvilinna.

Kaupunginkanslian toimintasääntö  (1.1.2020, pdf)

Kansliapäällikön alaisuudessa toimii 1.1.2020 alkaen kaupunginkanslian hallintopalvelu, joka vastaa kanslian HR-asioista ja taloushallinnosta, koordinoi sisäistä kehittämistä sekä huolehtii tila- ja työympäristökehittämisestä. Hallintopalvelussa on HR-tiimi ja taloustiimi. Strategiaosasto huolehtii kanslian ICT:stä, hallinto-osasto kanslian virastopalveluista ja viestintäosasto kanslian viestinnästä.