Suoraan sisältöön

Osastot ja yksiköt

Helsingin kaupunginkanslia toimii kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen yleisenä suunnittelu-, valmistelu- ja toimeenpanovirastona. 

Virastossa on viisi osastoa: elinkeino-osasto, hallinto-osasto, henkilöstöosasto, talous- ja suunnitteluosasto ja viestintäosasto.

Viraston päällikkönä toimii kansliapäällikkö Sami Sarvilinna.

Kaupunginvaltuuston päätös 14.2.2018 kaupunginkanslian muutoksista.

Kanslian uusi organisaatio 1.6.2018 lähtien (pdf)

Kaupunginkanlsian uusi organisaatio

JAA