Suoraan sisältöön

Tiesuunnitelma hyväksytty - Vägplan godkänd

Tiesuunnitelma hyväksytty

Liikennevirasto on hyväksynyt 11.11.2015 päätöksellään LIVI/1805/04.01.01/2015 tiesuunnitelman Kt 45 (Tuusulanväylä) parantaminen rakentamalla Yhdyskunnantien vaihtopysäkit, Helsinki.

Päätös ja asiakirjat ovat nähtävillä maantielain 103 §:n ja 104 §:n mukaisesti Helsingin kaupungin kirjaamossa virka-aikana 27.11.2015–28.12.2015 osoitteessa Pohjoisesplanadi 11–13.

Helsingissä 27.11.2015
Kaupunginkanslia

Vägplan godkänd

Trafikverket har 11.11.2015 genom beslut LIVI/1805/04.01.01/2015 godkänt en vägplan för förbättring av landsväg 45 (Tusbyleden) med omstigningshållplatser vid Samhällsvägen, Helsingfors.

Beslutet och handlingarna hålls med stöd av 103 § och 104 § i landsvägslagen framlagda på Helsingfors stads registratorskontor, Norra esplanaden 11–13, under tjänstetid 27.11.2015–28.12.2015.

Helsingfors 27.11.2015
Stadskansliet

JAA
09.12.2019 16:49