Suoraan sisältöön

Tiesuunnitelma hyväksytty - Vägplan godkänd

Tiesuunnitelma hyväksytty

Liikennevirasto on hyväksynyt 15.10.2015 päätöksellään  LIVI/2258/04.01.01/2015 tiesuunnitelman Maantien 101 (Kehä I) meluntorjunnan parantaminen Sepänmäen kohdalla, Helsinki.
Päätös ja asiakirjat ovat nähtävillä maantielain 103 §:n ja 104 §:n mukaisesti Helsingin kaupungin kirjaamossa virka-aikana 6.11.2015–7.12.2015 osoitteessa Pohjoisesplanadi 11–13.

Helsingissä 6.11.2015
Kaupunginkanslia

Vägplan godkänd

Trafikverket har 15.10.2015 genom beslut LIVI/2258/04.01.01/2015 godkänt en vägplan för förbättring av bullerbekämpningen på landsväg 101 (Ring I) vid Smedsbacka, Helsingfors.
Beslutet och handlingarna hålls med stöd av 103 § och 104 § i landsvägslagen framlagda på Helsingfors stads registratorskontor, Norra esplanaden 11–13, under tjänstetid 6.11.2015–7.12.2015.

Helsingfors 6.11.2015
Stadskansliet

JAA
09.12.2019 16:50