Suoraan sisältöön

Talvisodan alkamisen 77-vuotismuistotilaisuus keskiviikkona 30.11.2016 klo 9.00 Mannerheiminaukiolla - Ceremoni till 77-årsminnet av vinterkrigets början onsdag 30.11.2016 kl. 9.00 på Mannerheimplatsen

Talvisodan alkamisen 77-vuotismuistotilaisuus keskiviikkona 30.11.2016 klo 9.00 Mannerheiminaukiolla


Ohjelma:

 • Oi kallis Suomenmaa: Kaartin soittokunta
 • Puhe: eversti Ahti Kurvinen
 • Seppeleenlasku Suomen marsalkka Mannerheimin patsaalle
 • Suomalaisen ratsuväen marssi 30-vuotisessa sodassa, alkuosa: Kaartin soittokunta
 • Seppelepartion lähettäminen: sotilaspastori Risto Kaakinen
 • Musiikkiesityksiä: Kaartin soittokunta

Veteraani- ja maanpuolustusjärjestöjen toivotaan asettavan lippulinnan tilaisuuteen.

Tervetuloa!

Helsingin kaupunki
Helsingin varuskunta
Veteraanit ja maanpuolustusjärjestöt

 

 

Ceremoni till 77-årsminnet av vinterkrigets början onsdag 30.11.2016 kl. 9.00 på Mannerheimplatsen

Program:

 • Oi kallis Suomenmaa: Gardets musikkår
 • Tal: överste Ahti Kurvinen
 • Kransnedläggning vid Finlands marskalk Mannerheims staty
 • Finska rytteriets marsch i trettioåriga kriget, första delen: Gardets musikkår
 • Kranspatrull sänds iväg: militärpastor Risto Kaakinen
 • Musikframträdanden: Gardets musikkår

Det är önskvärt att veteran- och försvarsorganisationerna deltar med en fanborg i tillställningen.

Välkommen!

Helsingfors stad
Helsingfors garnison
Veteranerna och försvarsorganisationerna

 

JAA
09.12.2019 16:44