Suoraan sisältöön

Talvisodan alkamisen 75-vuotismuistotilaisuus sunnuntaina 30.11.2014 klo 12.00 Mannerheiminaukiolla - Ceremoni till 75-årsminnet av vinterkrigets början söndag 30.11.2014 kl. 12.00 på Mannerheimplatsen

Talvisodan alkamisen 75-vuotismuistotilaisuus sunnuntaina 30.11.2014 klo 12.00 Mannerheiminaukiolla

Ohjelma:
Oi kallis Suomenmaa: Kaartin soittokunta
Puhe: prikaatikenraali Pertti Laatikainen
Seppeleenlasku Suomen marsalkka Mannerheimin patsaalle
Suomalaisen ratsuväen marssi 30-vuotisessa sodassa, alkuosa: Kaartin soittokunta
Seppelepartion lähettäminen: sotilaspastori Risto Kaakinen
Musiikkiesityksiä: Kaartin soittokunta

Veteraani- ja maanpuolustusjärjestöjen toivotaan asettavan lippulinnan tilaisuuteen.

Tervetuloa!

Helsingin kaupunki
Helsingin varuskunta
Veteraanit ja maanpuolustusjärjestöt

Ceremoni till 75-årsminnet av vinterkrigets början söndag 30.11.2014 kl. 12.00 på Mannerheimplatsen

Program:
Oi kallis Suomenmaa: Gardets musikkår
Tal: brigadgeneral Pertti Laatikainen
Kransnedläggning vid Finlands marskalk Mannerheims staty
Finska rytteriets marsch i trettioåriga kriget, första delen: Gardets musikkår
Kranspatrull sänds iväg: militärpastor Risto Kaakinen
Musikframträdanden: Gardets musikkår

Det är önskvärt att veteran- och försvarsorganisationerna deltar med en fanborg i tillställningen.

Välkommen!

Helsingfors stad
Helsingfors garnison
Veteranerna och försvarsorganisationerna

JAA
09.12.2019 16:56