Suoraan sisältöön

Talvisodan päättymisen 74-vuotismuistotilaisuus torstaina 13.3.2014 klo 9.00 Mannerheiminaukiolla - Ceremoni till 74-årsminnet av vinterkrigets slut torsdag 13.3.2014 kl. 9.00 på Mannerheimplatsen

Talvisodan päättymisen 74-vuotismuistotilaisuus torstaina 13.3.2014 klo 9.00 Mannerheiminaukiolla

Ohjelma:
Oi kallis Suomenmaa: Kaartin soittokunta
Puhe: prikaatikenraali Pertti Laatikainen
Seppeleenlasku Suomen marsalkka Mannerheimin patsaalle
Suomalaisen ratsuväen marssi 30-vuotisessa sodassa, alkuosa: Kaartin soittokunta
Seppelepartion lähettäminen: sotilaspastori Suvi Kouri
Musiikkiesityksiä: Kaartin soittokunta

Veteraani- ja maanpuolustusjärjestöjen toivotaan asettavan
lippulinnan tilaisuuteen.

TERVETULOA!

Helsigin kaupunki
Helsingin varuskunta
Veteraanit ja maanpuolustusjärjestöt

Ceremoni till 74-årsminnet av vinterkrigets slut torsdag 13.3.2014 kl. 9.00 på Mannerheimplatsen

Program:
Oi kallis Suomenmaa: Gardets Musikkår
Tal: brigadgeneral Pertti Laatikainen
Kransnedläggning vid Marskalken av Finland Mannerheims staty
Finska rytteriets marsch i trettioåriga kriget, inledningen: Gardets Musikkår
En kranspatrull sänds iväg: militärpastor Suvi Kouri
Musikframträdanden: Gardets Musikkår

Det är önskvärt att veteran- och försvarsorganisationerna bildar en
fanborg inför ceremonin.

Välkommen!

Helsingfors stad
Helsingfors garnison
Veteranerna och försvarsorganisationerna

JAA
09.12.2019 16:59