Suoraan sisältöön

Presidentinvaalin ennakkoäänestys - Förhandsröstning vid presidentvalet

Presidentti valitaan suoralla, tarvittaessa kaksivaiheisella vaalilla. Ensimmäisen vaalin ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 17.1.2018 ja päättyy tiistaina 23.1.2018. Jos kukaan ehdokkaista ei ole saanut ensimmäisessä vaalissa yli puolia annetuista äänistä, järjestetään toinen vaali kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä.

Presidentinvaalin ennakkoäänestys

Presidenten utses genom direkt val, som vid behov utförs genom två valomgångar. Förhandsröstningen i det första valet inleds onsdag 17.1.2018 och avslutas tisdag 23.1.2018. Om ingen av kandidaterna fått mer än hälften av de avgivna rösterna i det första valet, förrättas ett nytt val mellan de två kandidater som fått flest röster.

Förhandsröstning vid presidentvalet

JAA
09.12.2019 16:39