Suoraan sisältöön

Lauta- ja johtokuntien kokoukset 1.1.2015 alkaen - Nämndernas och direktionernas sammanträden från 1.1.2015

Lauta- ja johtokuntien kokoukset 1.1.2015 alkaen

Luettelo kaupungin lautakuntien ja johtokuntien kokouksista on nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa, Pohjoisesplanadi 11–13.

Kaupungin kirjaamossa on myös tiedot siitä, missä ja koska ovat nähtävänä näiden kokousten pöytäkirjat sekä kaupungin viranhaltijoiden pöytäkirjat.

Lauta- ja johtokuntien kokousajat sekä tiedot toimielinten ja viranhaltijoiden pöytäkirjojen nähtävänäpidoista ovat myös kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.hel.fi/lautakunnat kohdassa: Kokoukset ja nähtävänäpito.

Helsingissä 13.2.2015
Kaupunginkanslia

Nämndernas och direktionernas sammanträden från 1.1.2015

En förteckning över nämndernas och direktionernas sammanträden är uppsatt på Helsingfors stads registratorskontor, Norra esplanaden 11–13.

På registratorskontoret fås också information om var och när protokollen från sammanträdena och tjänsteinnehavarnas protokoll hålls framlagda.

Sammanträdestiderna för nämnderna och direktionerna och information om var och när organens och tjänsteinnehavarnas protokoll hålls framlagda finns dessutom på webbadressen www.hel.fi/namnder: Sammanträdestider.

Helsingfors 13.2.2015
Stadskansliet

JAA
09.12.2019 16:54