Suoraan sisältöön

Lauta- ja johtokuntien kokoukset 1.1.2016 alkaen - Nämndernas och direktionernas sammanträden från 1.1.2016

Lauta- ja johtokuntien kokoukset 1.1.2016 alkaen

Luettelo kaupungin lautakuntien ja johtokuntien kokouksista on nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa, Pohjoisesplanadi 11–13.

Kaupungin kirjaamossa on myös tiedot siitä, missä ja koska pidetään nähtävänä näiden kokousten pöytäkirjat sekä kaupungin viranhaltijoiden pöytäkirjat.

Lauta- ja johtokuntien kokousajat sekä tiedot toimielinten ja viranhaltijoiden pöytäkirjojen nähtävänäpidoista ovat myös kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.hel.fi/lautakunnat kohdassa: Kokoukset ja nähtävänäpito.

Helsingissä 8.1.2016
Kaupunginkanslia

Nämndernas och direktionernas sammanträden från 1.1.2016

En förteckning över nämndernas och direktionernas sammanträden är uppsatt på Helsingfors stads registratorskontor, Norra esplanaden 11–13.

På registratorskontoret fås också information om var och när protokollen från sammanträdena och tjänsteinnehavarnas protokoll hålls framlagda.

Sammanträdestiderna för nämnderna och direktionerna och information om var och när organens och tjänsteinnehavarnas protokoll hålls framlagda finns dessutom på webbadressen www.hel.fi/namnder: Sammanträdestider.

Helsingfors 8.1.2016
Stadskansliet

JAA
09.12.2019 16:49