Suoraan sisältöön

Lauta- ja johtokuntien kokoukset 1.1.2014 alkaen - Nämndernas och direktionernas sammanträden från 1.1.2014

Lauta- ja johtokuntien kokoukset 1.1.2014 alkaen

Luettelo kaupungin lautakuntien ja johtokuntien kokouksista on nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa, julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, Pohjoisesplanadi 11–13.

Kaupungin kirjaamossa on myös tiedot siitä, missä ja koska ovat nähtävänä näiden kokousten pöytäkirjat sekä kaupungin viranhaltijoiden päätökset.

Lautakuntien ja johtokuntien kokousajat ovat nähtävänä myös kaupungin verkkosivuilla näiden toimielinten omilla sivuilla. Linkit lautakuntien ja johtokuntien sivuille ovat osoitteessa www.hel.fi/lautakunnat.

Helsingissä 14.3.2014              
Kaupunginkanslia


Nämndernas och direktionernas sammanträden från 1.1.2014

En förteckning över nämndernas och direktionernas sammanträden är uppsatt på anslagstavlan för offentliga kungörelser på Helsingfors stads registratorskontor, Norra esplanaden 11–13.

På registratorskontoret fås också information om var och när protokollen från sammanträdena och tjänsteinnehavarnas beslut hålls framlagda.

Sammanträdesdagarna finns dessutom på nämndernas och direktionernas egna sidor på stadens webbplats. Adressen till länkarna är www.hel.fi/lautakunnat > På svenska > Beslutsfattande > Nämnder och direktioner.

Helsingfors 14.3.2014 
Stadskansliet

JAA
09.12.2019 16:59