Suoraan sisältöön

Lauta- ja johtokuntien kokoukset vuonna 2017 - Nämndernas och direktionernas sammanträden år 2017

Lauta- ja johtokuntien kokoukset vuonna 2017

Luettelo kaupungin lautakuntien ja johtokuntien kokouksista on nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa, Pohjoisesplanadi 11–13. Kaupungin kirjaamossa on myös tiedot siitä, missä ja koska pidetään nähtävänä näiden kokousten pöytäkirjat sekä kaupungin viranhaltijoiden pöytäkirjat.
Lauta- ja johtokuntien kokousajat sekä tiedot toimielinten ja viranhaltijoiden pöytäkirjojen nähtävänäpidoista ovat myös kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.hel.fi/lautakunnat kohdassa » Kokoukset ja nähtävänäpito.

Helsingissä 8.2.2017
Kaupunginkanslia

 

 

 

Nämndernas och direktionernas sammanträden år 2017

En förteckning över nämndernas och direktionernas sammanträden är uppsatt på Helsingfors stads registratorskontor, Norra esplanaden 11–13. På registratorskontoret fås också information om var och när protokollen från sammanträdena och tjänsteinnehavarnas protokoll hålls framlagda.
Sammanträdestiderna för nämnderna och direktionerna och information om var och när organens och tjänsteinnehavarnas protokoll hålls framlagda finns dessutom på webbadressen www.hel.fi/namnder » Sammanträdestider.

Helsingfors 8.2.2017
Stadskansliet

JAA
09.12.2019 16:43